Roboty koszace17.05.2024

Jak znaleźć i naprawić przerwę w przewodzie w instalacji Automower®

Jeśli na stacji ładowania robota koszącego Automower® miga niebieskie światło, a w aplikacji Automower® Connect lub na wyświetlaczu robota widoczny jest komunikat o błędzie Brak sygnału pętli, w instalacji może znajdować się przerwa w przewodzie. Obejrzyj nasz film i wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać ten problem.

Podsumowanie

Kontrole wstępne

Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów należy wykonać następujące kontrole wzrokowe:

 • Sprawdź znane sploty w przewodzie pętli, aby upewnić się, że przewody są prawidłowo podłączone, a łączniki nie są uszkodzone. Jeśli masz do niej dostęp, skorzystaj z mapy narysowanej podczas instalacji, aby przypomnieć sobie, gdzie początkowo ułożono przewody.

 • Jeśli po tych wstępnych kontrolach komunikat o błędzie będzie się nadal wyświetlać, należy wykonać poniższe czynności.

Zlokalizuj uszkodzoną część przewodu

Zalecamy dwie metody znajdowania przerwy w przewodzie:

Obejrzyj ten film lub postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby dowiedzieć się więcej o obu metodach wyszukiwania i naprawy przerwy w przewodzie instalacji Automower®.

Wskazówka! Aby włączyć napisy, rozpocznij odtwarzanie filmu i kliknij ikonę koła zębatego, aby wyświetlić ustawienia. Następnie wybierz opcję „Napisy/CC” i jeden z dostępnych języków.

Wyszukiwanie ręczne

Przerwany przewód w instalacji Automower® można zlokalizować za pomocą metody wyszukiwania ręcznego, której podstawą jest powtórne dzielenie przewodu ograniczającego na pół, aż do znalezienia uszkodzonego odcinka. Oto jak należy to robić:

1. Wyłącz tryb ECO

Ta metoda wyszukiwania nie będzie działać po włączeniu trybu ECO. W zależności od modelu robota koszącego Automower® tryb ECO można wyłączyć za pomocą aplikacji Automower® Connect lub wyświetlacza na robocie. Wykonaj następujące czynności:

 1. Ustaw robota koszącego w stacji ładującej.
 2. Otwórz aplikację Automower® Connect lub naciśnij opcję Menu na wyświetlaczu robota koszącego.
 3. Wybierz Ustawienia > Tryb ECO.
 4. Usuń zaznaczenie pola.

2. Zamień złącza w stacji ładującej

 • Zamień połączenia pomiędzy przewodem doprowadzającym a przewodem ograniczającym w stacji ładującej, aby zidentyfikować uszkodzony odcinek. Rozpocznij od zamiany połączeń AL i G1. Jeśli kontrolka zacznie świecić zielonym ciągłym światłem, przerwa znajduje się w przewodzie ograniczającym pomiędzy AL a miejscem, w którym przewód doprowadzający łączy się z przewodem ograniczającym (gruba czarna linia na ilustracji 1). Tam należy zacząć poszukiwania przerwy.
 • Należy pamiętać, że niektóre modele robota koszącego Automower® mają dodatkowe przewody doprowadzające (G2, G3). Możesz powtórzyć procedurę z ich użyciem.

Ilustracja 1

3. Zlokalizuj przerwę

Wymagane narzędzia i sprzęt

Aby zlokalizować uszkodzony odcinek przewodu, potrzebne będą następujące elementy:

 • Przewód pętli i łączniki Automower® (ilustracja 4)
 • Złącza Automower® (ilustracja 2)
 • Szczypce
 • Narzędzie do cięcia przewodów

Etapy lokalizowania przerwy

 1. Odłącz przewód z potencjalną przerwą: Odłącz przewód, w którym podejrzewasz przerwę, od stacji ładującej.
 2. Skonfiguruj nowy przewód pętli: Za pomocą złącza podłącz jeden z końców nowego przewodu pętli do wolnego gniazda (AL lub AR) stacji ładującej.
 3. Przetnij przewód w połowie: Przejdź do środka odcinka, w którym podejrzewasz przerwę, i przetnij go.
 4. Podłącz nowy przewód pętli: Podłącz drugi koniec nowego przewodu pętli do końca przewodu, który nadal jest podłączony do stacji ładującej (cienka linia na ilustracji 3).
 5. Kontrola kontrolki: Sprawdź kontrolkę stacji ładującej. Jeśli jest ona zielona, przerwa znajduje się w odcinku, którego koniec odłączono (gruba linia na ilustracji 3).
 6. Zawężanie poszukiwań przerwy: Powtarzaj te czynności, aż pozostanie tylko krótki odcinek przewodu. W tym miejscu znajduje się przerwa.

Wskazówka! Jeśli odcinek przewodu ograniczającego, w którym podejrzewasz przerwę, jest krótki, wymiana całego odcinka może być łatwiejsza niż próba zlokalizowania dokładnego miejsca przerwy.

Ilustracja 2

Ilustracja 3

Ilustracja 4

Wyszukiwanie ręczne za pomocą narzędzia do wykrywania przerw w przewodach

Aby zaoszczędzić czas i uniknąć cięcia przewodów podczas procedury rozwiązywania problemów, możesz użyć narzędzia do wykrywania przerw w przewodach. Należy pamiętać, że to narzędzie jest przydatne do wykrywania całkowitych przerwań przewodu, ale może nie być tak skuteczne w przypadku częściowych uszkodzeń.

Powyższy film przedstawia sposób korzystania z narzędzia do wykrywania przerw w przewodach.

Jak naprawić uszkodzony przewód

Po zlokalizowaniu uszkodzonego odcinka przewodu można przystąpić do naprawy.

Wymagane narzędzia i sprzęt

 • Przewód pętli i łączniki Automower® (ilustracja 4)
 • Szczypce
 • Narzędzie do cięcia przewodów

Jak naprawić uszkodzony przewód krok po kroku

 1. Przytnij uszkodzony przewód: Przytnij około 60 cm (2 stopy) z każdego końca uszkodzonego przewodu, aby usunąć wszystkie uszkodzone odcinki.
 2. Wsuń przewód do łącznika: Wsuń oba końce przewodu do łącznika — jeden koniec do jednego otworu. Nie ma znaczenia, którego otworu użyjesz do danego końca przewodu.
 3. Sprawdź, czy przewód wprowadzono prawidłowo: Upewnij się, że przewody są całkowicie wsunięte do łącznika. W celu zweryfikowania skorzystaj z przezroczystej strony łącznika. W przypadku stosowania profesjonalnego przewodu przed włożeniem przewodu do łącznika usuń zewnętrzną warstwę ochronną.
 4. Ściśnij łącznik: Mocno ściśnij łącznik szczypcami.
 5. Zamocuj lub zakop przewód: Możesz zapobiec uszkodzeniu nowego przewodu poprzez zakopanie odsłoniętego przewodu ograniczającego i łącznika lub przymocowanie ich do podłoża za pomocą szpilek.

Obejrzyj poniższy film, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące podłączania przewodu doprowadzającego do przewodu ograniczającego:

Dlaczego warto używać oryginalnego łącznika Automower®?

Łącznik robota koszącego Automower® opracowano z myślą o naprawie i wydłużaniu przewodu ograniczającego oraz podłączaniu przewodu doprowadzającego. Jest on trwały, wodoodporny i zapewnia optymalną wydajność.

Uzyskaj fachowe wsparcie

Jeśli potrzebujesz pomocy z instalacją Automower®, skontaktuj się z lokalnym dilerem Husqvarna. Dzięki jego doświadczeniu i zastosowaniu specjalistycznych narzędzi możesz uzyskać pomoc w natychmiastowej naprawie robota koszącego Automower®.

Zapobiegaj przerwom w przewodach

Istnieje kilka prostych czynności, za pomocą których możesz zapobiegać przerwom w przewodach instalacji Automower®. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Powrót do góry↑

Czy ten artykuł był pomocny?