Roboty koszace01.03.2024

Jak utworzyć wyspę w instalacji Automower®

Jeśli na trawniku znajdują się obszary, do których kosiarka nigdy nie ma wjeżdżać, takie jak rabaty kwiatowe lub skalniaki, zalecamy utworzenie tzw. wysp za pomocą przewodu ograniczającego.

W poniższym przykładzie wykonano wyspy wokół jednej rabaty i jednego drzewa.

Tworzenie wyspy

Poprowadź przewód od granicy do przeszkody i wykonaj wokół niej okrąg. Kierunek jest bardzo ważny, nie krzyżuj przewodu. Jeśli zaczynasz od prawej strony, okrąg też rozpocznij od prawej strony przeszkody.

Po zamknięciu okręgu poprowadź przewód z powrotem blisko wcześniej ułożonego odcinka prowadzącego do przeszkody. W ten sposób sygnał zostaje anulowany; kosiarka nie rejestruje sygnału i może przejechać nad dwoma odcinkami przewodu. Jeśli przewody będą się przecinać, kosiarka nie rozpozna wyspy. Nie będzie w stanie przejechać i będzie się zatrzymywać.

Roboty koszące Automower® mogą pokonywać łagodne nierówności, dlatego przeszkody takie jak drzewa nie zawsze muszą być ogrodzone przewodem ograniczającym. Należy jednak sprawdzić, czy drzewo nie ma widocznych korzeni, ponieważ mogą one uszkodzić noże.

Making an island

Tymczasowe sterowanie strefowe

Jeśli konieczne będzie tymczasowe odgrodzenie określonego obszaru od obszaru koszonego przez robota koszącego, Husqvarna oferuje różne rozwiązania* do sterowania strefowego w ogrodzie, np. w okresie kwitnienia wiosennych kwiatów, na czas korzystania z nadmuchiwanego basenu letniego dla dzieci lub w celu ochrony miejsca z nowo wysianą trawą.

  • Technologia AIM | Jeśli posiadasz model Automower® obsługujący technologię AIM, możesz utworzyć wirtualną strefę niedostępną, aby zapobiec koszeniu w tym obszarze.
  • Automower® FlexiFence | Automower® FlexiFence to zasilany akumulatorowo przewód ograniczający, który tworzy tymczasową strefę niedostępną bez konieczności podłączania go do głównego przewodu ograniczającego.
  • Przełącznik obszaru Automower® Area Switch | Przełącznik obszaru Automower® Area Switch służy do tworzenia skrótu do przewodu ograniczającego w celu tworzenia stref, które można łatwo włączyć lub wyłączyć.
  • Ogrodzenie tymczasowe Automower® | Niezawodne i wytrzymałe stalowe łuki, które można szybko i łatwo instalować i przemieszczać bez konieczności dostosowywania harmonogramów i granic.
    Temporary fence

* Dostępność może się różnić w zależności od rynku.

Instalacje wirtualne

Powyższe informacje dotyczą instalacji Automower® wykorzystujących przewód ograniczający. Aby dowiedzieć się więcej na temat instalacji Automower® bez użycia przewodów wykorzystujących technologię EPOS™, zobacz Instalacja wirtualna.

Czy ten artykuł był pomocny?
Dowiedz się więcej
robot koszącyogródinstalacja