Roboty koszace11.02.2024

Jak utworzyć przewężenie w instalacji Automower®

Przewężenie w instalacji kosiarki Automower® to wąski pas obszaru pracy, który łączy dwie inne części obszaru pracy i jest po obu bokach odgrodzony przewodem ograniczającym. Robot koszący może przejechać przez przewężenie do drugiej części obszaru pracy.

Wszystkie modele Automower®* są wyposażone w funkcję automatycznego wykrywania przewężeń, która pomaga robotowi koszącemu Automower® przejechać przez wąskie przejścia i zminimalizować ślady na trawniku.

* Z wyjątkiem Automower® 105.

Automower running through a passage

Jak ułożyć przewód ograniczający i doprowadzający w przewężeniu

Podczas instalacji pętli ograniczającej w przewężeniu bez przewodu doprowadzającego zalecana minimalna odległość między przewodami ograniczającymi po obu stronach przejścia wynosi 2 m / 6 stóp i 6 cali. Jeśli do prowadzenia kosiarki przez przewężenie używany jest przewód doprowadzający, zalecana minimalna odległość między przewodami ograniczającymi wynosi 60 cm / 24 cale**.

Podczas układania przewodu doprowadzającego w przewężeniu należy się upewnić, że odległość między przewodem doprowadzającym a przewodem ograniczającym wynosi co najmniej 30 cm / 12 cali, jak pokazano na ilustracji.

Automower distances in passages

Urządzenie zawsze porusza się po lewej stronie przewodu doprowadzającego, patrząc w stronę stacji ładującej. Zaleca się zachowanie jak największej wolnej przestrzeni po lewej stronie przewodu doprowadzającego.

Jeśli robot koszący utknął w przewężeniu podczas podążania wzdłuż przewodu ograniczającego lub doprowadzającego, spróbuj skorygować szerokość korytarza.

** W przypadku modeli 435X AWD i 535 AWD dla uzyskania dobrych efektów koszenia zalecamy stosowanie przewężeń o szerokości minimum 2 m / 6 stóp i 6 cali.

Systematyczne koszenie przewężeń

Niektóre modele Automower® oferują systematyczne koszenie przewężeń. Funkcja ta poprawia efekty koszenia w wąskich przejściach, ponieważ w tych miejscach kosiarka automatycznie przełącza się z losowo wybranego schematu koszenia na tryb systematyczny. Aby korzystać z tej funkcji, należy zainstalować przewód doprowadzający.

Robot koszący podąża za przewodem doprowadzającym do przewężenia i rozpoczyna koszenie systematycznie w określonej odległości od stacji ładującej. Po osiągnięciu końca przewężenia rozpoczyna się zwykłe cięcie. Jeśli przewężenie kończy się ślepo, kosiarka zawraca, przejeżdża przez przewężenie i powraca do koszenia trawnika.

Automower mowing passages systematically

Jak skonfigurować systematyczne koszenie przewężeń

Rozpocznij od pomiaru wzdłuż przewodu doprowadzającego odległości od stacji ładującej do początku wąskiego przejścia (od strony wewnętrznej). Następnie dokonaj ustawień za pomocą aplikacji Automower® Connect lub wyświetlacza kosiarki.

W Automower® Connect:

  1. Wybierz Więcej > Ustawienia > Instalacja > Pokrycie trawnika.
  2. Aktywuj funkcję Systematyczne koszenie przewężeń.
  3. Ustaw zmierzoną odległość.
  4. Określ, jak często kosiarka ma korzystać z systematycznego koszenia przewężeń.

Na wyświetlaczu kosiarki:

  1. Przejdź do menu Instalacja > Pokrycie trawnika > Obszar 1–3 > i wybierz obszar.
  2. Wybierz Jak daleko? i ustaw zmierzoną odległość.
  3. Wybierz Jak często? i ustaw, z jaką częstotliwością kosiarka ma korzystać z systematycznego koszenia przewężeń.
  4. Przejdź do pozycji Instalacja > Pokrycie trawnika > Więcej.
  5. Aktywuj funkcję Systematyczne koszenie przewężeń.

Częstotliwość (%) jest określana jako proporcja względem całkowitej liczby wyjazdów kosiarki ze stacji ładującej. We wszystkich pozostałych przypadkach robot koszący rozpocznie koszenie przy stacji ładującej. Zaleca się ustawienie niskiej wartości procentowej dla systematycznego koszenia przewężeń, aby nie dopuścić do wytarcia trawy w tym miejscu.

Czy ten artykuł był pomocny?