Οδηγίες και οδηγοί

Πώς να μιλήσετε στο Automower® με το Amazon Alexa

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνετε ερωτήσεις ή να δώσετε εντολές στην Alexa. Παρακάτω θα βρείτε ορισμένα παραδείγματα φωνητικών εντολών που θα σας βοηθήσουν να ελέγξετε το χλοοκοπτικό σας. Για να μπορέσετε να ελέγξετε το ρομποτικό χλοοκοπτικό σας Automower® με την Alexa, πρέπει να εκφωνήσετε τις φωνητικές εντολές σας στα Αγγλικά, Γερμανικά ή Γαλλικά.

Άνοιγμα δεξιότητας Automower®

ΓΛΩΣΣΑΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
ΑγγλικάLaunch Automower
ΓερμανικάÖffen Automower
ΓαλλικάOuvre Automower

Δώστε άμεσες εντολές ή κάντε ερωτήσεις

ΓΛΩΣΣΑΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Αγγλικά

Ask Automower to/about …
Launch Automower and …

Γερμανικά

Sag Automower er soll …
Frag Automower über …

Γαλλικά

Ouvre Automower et/pour …
Demande à Automower de …

Έναρξη χλοοκοπής

Η εντολή Έναρξη χρησιμοποιείται για την παράκαμψη του τρέχοντος χρονοδιαγράμματος.

Η Alexa θα σας ρωτήσει για πόση ώρα θέλετε να εκτελείται χλοοκοπή, εκτός αν το έχετε ήδη πει. Σημειώστε ότι εάν το χλοοκοπτικό σας φορτίζει, ενδέχεται να μην ξεκινήσει άμεσα. Αντίθετα, για να ξεκινήσει τη χλοοκοπή θα περιμένει η μπαταρία να φορτιστεί πλήρως.

ΓΛΩΣΣΑΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
ΑγγλικάStart
Cut the grass for four hours
Override schedule and run for four hours
ΓερμανικάStarten
Mähe den Rasen für vier Stunden
Er soll den Zeitplan ignorieren und vier Stunden mähen
ΓαλλικάTondre
Tonds pour quatre heures Ignore le schéma initial puis tonds pour quatre heures
Ignore le schéma initial puis tonds pour quatre heures

Παύση

Η εντολή Παύση κάνει αυτό που λέει και η ίδια η λέξη: Θέτει σε παύση το ρομποτικό χλοοκοπτικό σας εκεί όπου βρίσκεται, μέχρι να του δώσετε νέα εντολή.

Λάβετε υπόψη ότι η χρήση της φωνητικής εντολής Παύση δεν ισοδυναμεί με το πάτημα του κουμπιού STOP στο χλοοκοπτικό σας. Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική εντολή Παύση, μπορείτε εύκολα να επανεκκινήσετε το χλοοκοπτικό σας από την εφαρμογή Automower® Connect, με μια εφαρμογή IFTTT ή μια φωνητική εντολή Alexa. Αν όμως κάποιος πατήσει το κουμπί STOP στο χλοοκοπτικό σας, θα πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN στο πληκτρολόγιο του ρομποτικού χλοοκοπτικού και να κλείσετε το κάλυμμα για να εκκινήσετε ξανά το χλοοκοπτικό.

ΓΛΩΣΣΑΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
ΑγγλικάPause
Come to a halt
Stand still Automower
ΓερμανικάPausen
Halte meinen Automower an
Mach eine Pause
ΓαλλικάPause
Mets en pause
Automower en Pause

Συνέχιση χλοοκοπής (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα)

Χρησιμοποιήστε την εντολή Συνέχιση για να επιτρέψετε στο ρομποτικό χλοοκοπτικό σας να συνεχίσει τη χλοοκοπή σύμφωνα με το τρέχον χρονοδιάγραμμα, εάν, για παράδειγμα, έχει προηγουμένως τεθεί σε παύση ή είναι σταθμευμένο.

Αυτή η εντολή δεν σημαίνει ότι το ρομποτικό χλοοκοπτικό σας θα αρχίσει τη χλοοκοπή, εκτός αν το χρονοδιάγραμμα λέει ότι τη δεδομένη στιγμή πρέπει να εκτελεί χλοοκοπή.

ΓΛΩΣΣΑΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
ΑγγλικάResume
Continue with the schedule
Resume according to schedule
ΓερμανικάFortsetzen
Folge wieder dem Plan
Mach weiter mit dem Zeitplan
ΓαλλικάContinuer
Reprendre selon le calendrier de tonte
Reprendre le schéma initial

Στάθμευση μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη διαδρομή

Χρησιμοποιήστε την εντολή Στάθμευση για να επιστρέψει το ρομποτικό χλοοκοπτικό σας στη βάση φόρτισης και να παραμείνει εκεί κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνεδρίας χλοοκοπής.

Όταν ξεκινήσει η επόμενη περίοδος χλοοκοπής (για παράδειγμα, την επόμενη ημέρα), η εντολή στάθμευσης δεν είναι έγκυρη πλέον και το ρομποτικό χλοοκοπτικό σας θα αρχίσει ξανά τη χλοοκοπή του γρασιδιού.

ΓΛΩΣΣΑΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
ΑγγλικάPark
Go back home
Park until the next scheduled run
ΓερμανικάParke
Er soll sich ausruhen
Parke bis zum nächsten Einsatz nach Mähplan
ΓαλλικάGarer
Retourne à la station de charge
Renvoie mon Automower à la base

Στάθμευση για X ώρες

Μπορείτε επίσης να δώσετε εντολή στο ρομποτικό χλοοκοπτικό σας να σταθμεύσει για συγκεκριμένο αριθμό ωρών. Όταν παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, το χλοοκοπτικό θα εκτελέσει ξανά χλοοκοπή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

ΓΛΩΣΣΑΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
ΑγγλικάPark for 4 hours
Γερμανικά4 Stunden parken
ΓαλλικάGarer pour 4 heures

Στάθμευση μέχρι νεότερης ειδοποίησης

Πείτε στο ρομποτικό χλοοκοπτικό σας να σταθμεύσει μέχρι νεότερης ειδοποίησης, αν θέλετε να επιστρέψει στη βάση φόρτισης και να παραμείνει εκεί μέχρι να του δώσετε νέα εντολή.

Αυτή η εντολή διαφέρει από την κανονική εντολή στάθμευσης, καθώς παρακάμπτει και τις επόμενες προγραμματισμένες διαδρομές. Αυτό σημαίνει ότι αν πείτε στο ρομποτικό χλοοκοπτικό σας να σταθμεύσει μέχρι νεότερης ειδοποίησης, δεν θα ξεκινήσει ξανά τη χλοοκοπή στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρία χλοοκοπής.

ΓΛΩΣΣΑΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
ΑγγλικάPark until further notice
Make my Automower go back home and stay there
Let my mower return home and stay there forever
ΓερμανικάParke meinen Automower bis auf weiteres
Er soll bis auf weiteres parken
Er soll zurück zur Ladestation bis ich ihm Befehle gebe
ΓαλλικάGarer jusqu'à nouvel avis
Garer mon Automower jusqu'à nouvel ordre
Garer puis attendre mes instructions

Κατάσταση

Η εντολή "Κατάσταση" σάς παρέχει μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με το τι κάνει το ρομποτικό χλοοκοπτικό σας τη δεδομένη στιγμή, καθώς και κάποιες πληροφορίες σχετικά με το πότε το ρομποτικό χλοοκοπτικό σας θα αρχίσει να εκτελεί ξανά χλοοκοπή, εάν είναι σταθμευμένο στη βάση φόρτισης.

ΓΛΩΣΣΑΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
ΑγγλικάStatus
What is my Automower doing?
Find out what my mower is up to
ΓερμανικάStatus
Was ist der Status meines Automowers?
Was macht mein Automower gerade?
ΓαλλικάÉtat
Quel est son état actuel ?
Qu'est-ce qui se passe avec lui?

Ορισμός ενεργού χλοοκοπτικού

Εάν έχετε προσθέσει περισσότερα από ένα ρομποτικά χλοοκοπτικά στον λογαριασμό σας Automower® Connect, πρέπει να ορίσετε ποιο από αυτά θα χρησιμοποιείται ως ενεργό ρομποτικό χλοοκοπτικό. Το ενεργό ρομποτικό χλοοκοπτικό είναι το ρομποτικό χλοοκοπτικό στο οποίο δίνετε τις εντολές τη δεδομένη στιγμή. Εάν πρέπει να αλλάξετε το ρομποτικό χλοοκοπτικό που είναι ενεργό, εάν, για παράδειγμα, πηγαίνετε στο εξοχικό σας όπου βρίσκεται το άλλο χλοοκοπτικό, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εντολές.

Σημείωση: Το χλοοκοπτικό που θα ελέγχετε με τις φωνητικές εντολές σας πρέπει να το ρυθμίζετε ενεργά εσείς. Το χλοοκοπτικό που έχετε επιλέξει στην εφαρμογή Automower® Connect δεν έχει συγχρονιστεί με τον λογαριασμό σας Alexa.

ΓΛΩΣΣΑΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
ΑγγλικάSet active mower
I want to change which mower I control
Let's change my active mower
ΓερμανικάIch will Standardmäher ändern
Lass mich Defaultmäher wechseln
Ich will mein Standardmäher ändern
ΓαλλικάLaisse-moi installer l'Automower par défaut
Je veux changer tondeuse habituelle
Je voudrais installer Automower actif

Εύρεση του ενεργού χλοοκοπτικού

Αυτή η εντολή σάς λέει ποιο ρομποτικό χλοοκοπτικό είναι ενεργό τη δεδομένη στιγμή, δηλαδή ποιο ρομποτικό χλοοκοπτικό ελέγχετε όταν δίνετε μια εντολή στην Alexa.

ΓΛΩΣΣΑΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
ΑγγλικάWhich mower am I controlling?
Get active mower
Tell me which of my mowers I am controlling
ΓερμανικάWelcher Mäher ist mein Standardmäher?
Wer ist mein Standardmäher?
Welchen meines Automower kontrolliere ich jetzt?
ΓαλλικάQuel est mon Automower actif?
Quel est le robot tondeuse que j'utilise d'habitude?
Quelle tondeuse puis-je contrôler?

Επόμενη ώρα έναρξης περιόδου

Χρησιμοποιήστε την εντολή Επόμενη ώρα έναρξης, εάν θέλετε να μάθετε πότε το ρομποτικό χλοοκοπτικό θα φύγει από τη βάση φόρτισης και θα ξεκινήσει ξανά τη χλοοκοπή.

Σημείωση: Η ζώνη ώρας του ρομποτικού χλοοκοπτικού σας πρέπει να έχει ρυθμιστεί σωστά και να είναι ίση με αυτήν που έχετε ορίσει στην εφαρμογή Alexa. Διαφορετικά, η ημερομηνία και η ώρα που σας δίνει η Alexa μπορεί να είναι λάθος.

ΓΛΩΣΣΑΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
ΑγγλικάWhen's the next start time?
When will my Automower start mowing again?
ΓερμανικάWann fängt er wieder an zu mähen?
Wann mäht mein Automower wieder?
Wann beginnt der nächste Mähauftrag meines Mähers?
ΓαλλικάQuelle est l'heure de démarrage?
Quand va-t-il recommencer à tondre?
À quelle heure commencera la prochaine tonte?

Άλλες εντολές

Φυσικά, μπορείτε να ζητήσετε από την Alexa οποιεσδήποτε τυπικές φράσεις, όπως Επανάλαβε, Βοήθησέ με, Ακύρωση κ.λπ.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Ενσωμάτωση Husqvarna Automower® και Smart Home

Ναι.
Μπορείτε να βρείτε έναν αναλυτικό οδηγό εδώ

Τα μοντέλα Husqvarna Automower® με συνδεσιμότητα δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi, ή τα μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με το κιτ Automower® Connect μπορούν να συνδεθούν στο Google Home ή στο Amazon Alexa.

Αυτήν τη στιγμή, μπορείτε να ελέγχετε το ρομποτικό χλοοκοπτικό Automower® με τον Βοηθό Google και την Amazon Alexa, αλλά όχι με το Siri.

Σχετικά άρθρα

Εμφάνιση 10 από 101