Noise & emission levels
  1. Πώς το Re-Power επηρεάζει το περιβάλλον;
Προϊόντα και καινοτομίες

Η ουδετερότητα είναι φυσική για εμάς

Re-Power - καύσιμο χωρίς άνθρακα

Η φύση είναι ο χώρος όπου όλοι μας περνάμε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μας και η φροντίδα των ανθρώπων και του περιβάλλοντος είναι επομένως κάτι φυσικό για εμάς. Τα νέα καύσιμα αλκυλίωσης Re-Power της Husqvarna για δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες με ανανεώσιμο περιεχόμενο παρέχουν καθαρότερη καύση στους δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες, σε σύγκριση με την απλή βενζίνη.

Symbol Campaign Climate Neutral - EN with forest background

Πώς το Re-Power επηρεάζει το περιβάλλον;

Τα καύσιμα για κινητήρες εσωτερικής καύσης δημιουργούν εκπομπές CO2 κατά τη χρήση. Με το Re-Power, μέρος των εκπομπών CO2 προέρχεται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες, γεγονός που μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με το σύνηθες καύσιμο αλκυλίωσης.

Fuel 2T and 4T Re-Power - campaign image

Πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα;

Ελαχιστοποιώντας τις εκπομπές μας, μειώνουμε τις επιπτώσεις μας όσον αφορά το CO2. Αυτές οι προσπάθειες, ωστόσο, δεν επαρκούν. Για να επιτύχουμε ένα ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, επιλέξαμε να διαφοροποιήσουμε τους εαυτούς μας.

Σε συνεργασία με τη First Climate Market AG, αγοράζουμε πιστωτικές μονάδες βάσει ενός προγράμματος αντιστάθμισης άνθρακα σε ένα αιολικό πάρκο στην Ινδία. Το έργο έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης και τον Χρυσό κανόνα.

Windmill

Πού βρισκόμαστε;

Είμαστε περήφανοι που τα καύσιμα Re-Power της εταιρείας μας για δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες είναι κλιματικά ουδέτερα. Υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά αυτό είναι ένα βήμα προόδου προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η Husqvarna έχει δεσμευτεί για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε τομείς που μπορούμε να επηρεάσουμε. Η πρωτοβουλία μας για την κλιματική ουδετερότητα έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, πέραν της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της τήρησης των παγκόσμιων προτύπων. Είναι παρούσα σε ό,τι κάνουμε, καθώς μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα απαιτεί ομαδική προσπάθεια σε κάθε κρίκο της αλυσίδας.

Xplorer Solid outdoors forest

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η Husqvarna έχει δεσμευτεί για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε τομείς που μπορούμε να επηρεάσουμε. Οι σημερινοί πελάτες θέλουν προϊόντα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα που υποστηρίζουν τις προσπάθειές τους να γίνουν ουδέτεροι ως προς τον άνθρακα. Οι εργαζόμενοι προτιμούν τους εργοδότες που δεσμεύονται για την προστασία του περιβάλλοντος και οι επενδυτές αναλύουν τους κλιματικούς κινδύνους εντός των επενδυτικών τους χαρτοφυλακίων. Υπάρχουν, συνεπώς, πολλοί καλοί λόγοι για να αναλάβουν οι εταιρείες πρωτοβουλίες για την προστασία του κλίματος.

Ως αποτύπωμα άνθρακα ορίζεται το σύνολο των εκπομπών που προκαλούνται από ένα άτομο, έναν οργανισμό ή ένα προϊόν, εκφρασμένο ως ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς λόγω της ανεπαρκούς γνώσης των δεδομένων και των σύνθετων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων διαδικασιών.

Γενικά, το μεγαλύτερο αποτύπωμα ενός καυσίμου σχετίζεται με τη φάση χρήσης. Εκπομπές άνθρακα παράγονται επίσης κατά την εξόρυξη των πρώτων υλών, την παραγωγή και τη διανομή του καυσίμου. Με την αύξηση του ανανεώσιμου περιεχομένου των καυσίμων, παρατηρείται μείωση των εκπομπών ορυκτών καυσίμων κατά τη χρήση τους.

Η πίστωση άνθρακα είναι μια οικονομική μονάδα μέτρησης που επιτρέπει σε οργανισμούς και άτομα να υποστηρίζουν τη μετάβαση σε ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Κάθε φορά που ένα έργο επαληθεύει τη μείωση, την αποφυγή ή την καταστροφή ενός μετρικού τόνου διοξειδίου του άνθρακα, δημιουργείται μία πίστωση άνθρακα. Μετά τη μείωση των εκπομπών στο ελάχιστο, η αγορά πιστώσεων άνθρακα αποτελεί έναν άλλο τρόπο για μια εταιρεία να αναλάβει δράση για το κλίμα πέρα από το δικό της πεδίο επιρροής.

Μία αντιστάθμιση άνθρακα είναι η αντιστάθμιση για την εκπομπή ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα, είτε αποτρέποντας την είσοδο ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα αλλού (για παράδειγμα με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) είτε απομακρύνοντας έναν τόνο CO2 που υπάρχει ήδη (για παράδειγμα, στηρίζοντας τη φύτευση δέντρων).

Οι αντισταθμίσεις άνθρακα μετρώνται σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2e). Ένας τόνος αντιστάθμισης άνθρακα αντιπροσωπεύει τη μείωση κατά έναν τόνο διοξειδίου του άνθρακα ή ισοδυνάμου του σε άλλα αέρια θερμοκηπίου.

Το Πρωτόκολλο του Κιότο έχει επιβάλει αντισταθμίσεις ώστε οι κυβερνήσεις και οι ιδιωτικές εταιρείες να κερδίζουν πιστώσεις άνθρακα που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας σε μια αγορά. Το πρωτόκολλο του Κιότο θέσπισε τον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης (CDM), ο οποίος επαληθεύει και μετρά τα έργα μείωσης του άνθρακα για να εξασφαλίσει ότι παράγουν αυθεντικά οφέλη και αποτελούν πραγματικά "πρόσθετες" δραστηριότητες, που δεν θα είχαν αναληφθεί σε διαφορετική περίπτωση.

Ο Χρυσός κανόνας, ή Χρυσός κανόνας για τους παγκόσμιους στόχους, είναι ένα πρόγραμμα σήμανσης πιστοποίησης προτύπων και λογότυπων για μη κυβερνητικά έργα μείωσης των εκπομπών στο πλαίσιο του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (CDM). Οι εκδόσεις και η διαχείρισή του πραγματοποιούνται από το Gold Standard Foundation, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με έδρα τη Γενεύη στην Ελβετία.

Έχουν θεσπιστεί πρότυπα που παρέχουν στους αγοραστές τη διαβεβαίωση ότι οι μειώσεις εκπομπών που προκύπτουν από ένα συγκεκριμένο έργο είναι όντως πραγματικές, ποσοτικοποιήσιμες και πρόσθετες. Αξιόπιστα πρότυπα παρέχουν υψηλής ποιότητας αξιολογήσεις μετά από ανεξάρτητο έλεγχο για τις μειώσεις εκπομπών που παράγονται από ένα έργο.

Τα καύσιμα αλκυλίωσης Re-Power της Husqvarna για δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες.

Χρησιμοποιείται η κατανάλωση ενέργειας (μετρούμενη ισχύς) που υπολογίζεται κατά τη διάρκεια ζωής ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Αυτή η κατανάλωση ενέργειας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή εκπομπών άνθρακα που ισχύει ειδικά για τη χώρα χρήσης. Για το Re-Power, το καύσιμο ανά λίτρο πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή εκπομπών για τη βενζίνη. Το άθροισμα ισούται με την εκπομπή άνθρακα ενός λίτρου βενζίνης.

Περιλαμβάνεται η φάση χρήσης του καυσίμου. Δεν περιλαμβάνεται το αποτύπωμα άνθρακα από την παραγωγή ή τη διανομή.

Η First Climate Markets AG είναι ένας κορυφαίος πάροχος λύσεων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αντισταθμίσεων άνθρακα και διαχείρισης υδάτων. Η εταιρεία υποστηρίζει ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη, στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και στην Αμερική για την επίτευξη των στόχων τους για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναπτύσσοντας και παρέχοντας λύσεις πράσινης ενέργειας, μέσω του υπολογισμού, της μείωσης και της αντιστάθμισης των εκπομπών άνθρακα και της ανάπτυξης στρατηγικών διαχείρισης των υδάτων.

Βιωσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη δέσμευσή μας για τη βιωσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά άρθρα

Εμφάνιση 10 από 63