1/1

Χορτοκοπτική κεφαλή T35 Universal

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Exclusively designed by Husqvarna the T35 Universal trimmer head features a semi-automatic cord feed system which we also call Tap’n go.
The trimmer line is fed automatically when the head is pushed into the ground. This means that the user always controls when the line is fed and the line can be fed while working with the machine. The machine does not need to be turned off or released from the harness while feeding is taking place.
T35 Universal includes a package with adapters that allow it to be attached to most other brands.

Πληροφορίες προϊόντος

Συγκρίνετε τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά με παρόμοια προϊόντα της Husqvarna.
Σύγκριση

Χορτοκοπτική κεφαλή T35 Universal

Αρ. είδους: 578 44 94‑01

Στοιχεία προϊόντος
Χορτοκοπτική κεφαλή T35 Universal
Αρ. είδους: 578 44 94‑01
Κατάλληλο για τύπο κινητήρα30-42 cc
Μέγεθος μεσινέζας Min2,4 mm
Μέγεθος μεσινέζας Max2,7 mm