1/3
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

A simple pull of the lever temporarily closes off the cutting deck's discharge opening when mowing along sidewalks, roads, flower beds etc. ensuring added efficiency and property protection while mowing.

Σχετικό περιεχόμενο

Εμφάνιση 3 από 3