1/1

Παραλλαγή προϊόντος

Ταιριάζει στο μοντέλο
535LK
525LK
TA 323LD, 325LDx, 326LDx
Αρ. είδους: 537 35 35‑01
Trimmer attachment TA850
TA 323LD, 325LDx, 326LDx
Αρ. είδους: 537 35 35‑01
Trimmer attachment TA850
TA850/24 for 122LD, 125LDX, 128LDX, 323LD, 324LDX, 325LDX, 326LDX, 327LDX, 525LK
Αρ. είδους: 537 35 35‑03
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Για προσθαφαιρούμενα χορτοκοπτικά. Συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός κοπής και ο προφυλακτήρας.