1/1

Αντιολισθητικές αλυσίδες

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snow chains for reliable grip on snow

Παρέχουν καλή πρόσφυση όταν καθαρίζετε χιόνι.

Πληροφορίες προϊόντος

Συγκρίνετε τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά με παρόμοια προϊόντα της Husqvarna.
Σύγκριση

20x10-8"

Αρ. είδους: 997 10 31‑10