1/1
Αλυσίδες

Saw Chain X-PRECISION™ SP11G Semi-chisel 1/4” mini 1.1mm

Βήμα
1/4" mini
Πάχος Οδηγού
1,1 mm

Παραλλαγή προϊόντος

Μήκος λάμας
Οδηγοί αλυσίδας

Περιγραφή προϊόντος

Husqvarna X-PRECISION™ SP11G is a semi-chisel ¼” mini 1.1 mm chainsaw chain developed for precise and gentle pruning of branches up to 15 cm. This chain cuts like a scalpel, excellent for urban tree care professionals. The clean cuts help the tree to heal well and look good afterwards. A thin chain with low weight and low noise, that operates smoothly and efficiently with both battery and small-size petrol chainsaws. Fits perfectly together with Husqvarna X-PRECISION™ ¼” mini guide bar.