Park
Sản phẩm & Đổi mới

Trí tuệ nhân tạo giúp các thành phố bảo vệ không gian xanh

HUGSI (Chỉ số không gian xanh đô thị của Husqvarna) là giải pháp vệ tinh sử dụng Trí tuệ nhân tạo định lượng độ xanh của các thành phố trên toàn thế giới bằng cách xem không gian xanh từ bên trên. Tham vọng của giải pháp là giúp bảo vệ và cải thiện tăng trưởng cũng như duy trì không gian xanh ở các khu vực đô thị.

Không gian xanh là lá phổi của các thành phố. Cải thiện chất lượng không khí và giúp quản lý lũ lụt và nước mưa. Góp phần vào sức khỏe thể chất và tinh thần của công dân. Khi quá trình đô thị hóa tiếp tục diễn ra, điều quan trọng là phải theo dõi tỷ lệ giữa các khu vực xám và xanh trong và xung quanh các thành phố.

Bảo vệ khu vực xanh và cải thiện hiệu quả

Bằng cách áp dụng tầm nhìn của máy tính và kỹ thuật học sâu cho hình ảnh vệ tinh, HUGSI cung cấp thông tin chuyên sâu về tình trạng hiện tại và quá trình phát triển lịch sử của thực vật và môi trường xung quanh tại các khu vực đô thị. Điều này giúp bạn có thể tìm hiểu xem các thành phố thực sự xanh như thế nào và liệu mật độ dày đặc có làm giảm số lượng không gian xanh trong đô thị hay không.

Tìm hiểu thêm về HUGSI và không gian xanh trong đô thị trong liên kết bên dưới.