Rewilding Zone

Đáp ứng nhu cầu khí hậu bằng sự đổi mới

Biến đổi khí hậu là một thách thức cấp bách đối với tất cả chúng ta. Mặc dù chúng tôi không có tất cả các câu trả lời, nhưng chúng tôi đang tích cực nỗ lực hướng tới một tương lai thông minh về tài nguyên và các-bon thấp để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu truyền thống. Mục tiêu rõ ràng của chúng tôi là cắt giảm 35% lượng khí thải trong chuỗi giá trị của chúng tôi từ năm 2015 đến năm 2025, mục tiêu đã được phê duyệt bởi Sáng kiến ​​Mục tiêu dựa trên Khoa học (SBTi). Thực tế, chúng tôi là công ty về lĩnh vực rừng và vườn đầu tiên trên thế giới làm được điều đó.

Chúng tôi nói là làm

Bee on flower

Hợp tác toàn cầu vì đa dạng sinh học địa phương

Khu vườn có nhiều loại thực vật và loại thụ phấn khác nhau như ong không chỉ đẹp mà còn là thiên đường đa dạng sinh học. Hệ sinh thái nhỏ này chống lại các loài gây hại một cách tự nhiên và tạo ra một môi trường mạnh mẽ hơn, mau phục hồi hơn. Để giúp tạo ra và duy trì các hệ sinh thái này, chúng tôi cộng tác với các chuyên gia để học tập và đổi mới liên tục, mang lại lợi ích cho cả chúng tôi và khách hàng. Và những thay đổi nhỏ có thể mang lại lợi ích lâu dài. Ví dụ: bằng cách tận dụng các tính năng của robot cắt cỏ của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng đóng góp vào sự đa dạng sinh học trong vườn của mình.

Service Automower

Tạo ra các giải pháp tuần hoàn

Nguồn tài nguyên của hành tinh chúng ta không phải là vô tận và chúng ta cần phải khéo léo hơn trong cách chúng ta sử dụng chúng. Đó là lý do chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận tuần hoàn đối với sản phẩm của mình và không ngừng cố gắng tìm ra những cách mới để tận dụng tối đa các vật liệu mà chúng tôi sử dụng. Mục tiêu của chúng tôi là sản xuất các sản phẩm có thể được sử dụng lần thứ hai, thứ ba hoặc thậm chí thứ tư, cho dù thông qua sửa chữa, tái sản xuất hay
tái chế. Bởi vì tài nguyên tốt nhất là những tài nguyên chúng ta có thể sử dụng liên tục.
Husqvarna-ville

Những thay đổi lớn đòi hỏi phải có những sáng kiến lớn

Chúng tôi tự hào là một phần của sáng kiến Sustainovate của Tập đoàn Husqvarna. Thông qua sáng kiến này, chúng tôi đã đặt ra các mục tiêu bền vững rõ ràng:
Các-bon: Giảm 35% lượng khí thải CO₂ tuyệt đối trong chuỗi giá trị của chúng tôi đến năm 2025.
Tuần hoàn: Triển khai 50 cải tiến tuần hoàn mới vào năm 2025, định hình lại cách chúng tôi sử dụng tài nguyên.
Con người: Truyền cảm hứng cho 5 triệu khách hàng và đồng nghiệp đưa ra lựa chọn bền vững. Truy cập Sustainovate để tìm hiểu thêm về các kế hoạch thay đổi tích cực của chúng tôi trong tất cả các nhãn hiệu của chúng tôi. Bạn cũng có thể tải xuống báo cáo tính bền vững hàng năm để biết tài liệu chi tiết về các mục tiêu các-bon và tuần hoàn của chúng tôi (Xem trang 3-4 và trang 14-15).