Bio oil

Tạo ra cho nhiệm vụ. Kiểm tra đến độ hoàn hảo.

Loạt sản phẩm gồm nhiên liệu, dầu bôi trơn và thiết bị nạp liệu chất lượng của Husqvarna được phát triển, kiểm tra trong phòng thực nghiệm và được kiểm soát chất lượng bởi đội ngũ kỹ sư của Husqvarna để đảm bảo hiệu suất động cơ tối ưu. Có nhiều lựa chọn để đáp ứng nhu cầu của bạn.

VEF - Công thức động cơ đã được kiểm chứng

Không ai biết rõ về động cơ 2 thì hơn chúng tôi. Dầu 2 thì và nhiên liệu 2 thì của Husqvarna được tối ưu hóa và kiểm tra để hoạt động hoàn hảo với động cơ của chúng tôi.

Combi can

Nâng cao hiệu suất

Cung cấp những gì cần thiết cho sản phẩm Husqvarna của bạn. Bộ nhiên liệu và dầu bôi trơn của chúng tôi luôn đáp ứng yêu cầu cao của bạn đối với sản phẩm.

Thuận tiện nạp liệu

Với thiết kế tay cầm và miệng rót cải tiến và được phê duyệt theo khuyến nghị của LHQ, bình nạp liệu của Husqvarna cho phép bạn nạp nhiên liệu nhanh chóng mà nhiên liệu không bị bắn hoặc có bất kỳ sự lãng phí nào.

Bình nhiên liệu và thiết bị nạp liệu

(1)