Lời khuyên mua hàng

Chọn đúng xích cho cưa xích: Một vài mẹo

Nếu bạn muốn tận dụng tối đa cưa xích, điều quan trọng là phải chọn xích cưa hoàn toàn phù hợp. Dưới đây là một số điều cần ghi nhớ.

Khi chọn xích cưa, trước tiên bạn cần biết bước xích, độ dày mắt xích và số lượng mắt xích truyền động. Sau khi bạn đã xem xét những yếu tố này, các tiêu chí lựa chọn còn lại cơ bản phụ thuộc vào ý thích của bạn.

Bước xích là khoảng cách trung bình giữa hai đinh tán trên xích cưa. Giá trị bước xích (1/4", 0,325", 3/8" hoặc 0,404") thường được ghi trên lam dẫn hướng. Nếu bạn không tìm thấy giá trị này, lời khuyên tốt nhất của chúng tôi là nhờ đại lý đo xích cưa cũ của bạn, vì điều này khá khó thực hiện.

Độ dày mắt xích là độ dày của các mắt xích truyền động và điều quan trọng là phải biết giá trị này để giúp xích cưa khớp chính xác vào lam dẫn hướng. Độ dày mắt xích (0,043", 0,050", 0,058", hoặc 0,063"), giống như bước xích, có thể được ghi trên lam dẫn hướng. Nếu không, chúng tôi khuyên bạn nên nhờ đại lý đo độ dày mắt xích trên xích cưa cũ của bạn.

Chiều dài của xích cưa được xác định bằng bước xích và số lượng mắt xích. Giá trị này thường không được in ở bất kỳ đâu trên lam hoặc bất kỳ vị trí nào khác trên sản phẩm, vì vậy cần phải đếm các mắt xích trên xích cưa cũ của bạn.

Edge Campaign Photo

Chọn răng và máy phù hợp với nhau

Việc lắp xích cưa mạnh hơn vào cưa xích tiêu chuẩn sẽ không bao giờ cung cấp cho bạn hiệu suất cao hơn. Điều này giống như gắn răng cá mập vào cá cọp - vết cắn sẽ không khá hơn chút nào.

Nếu bạn đảm bảo rằng xích cưa và cưa hoàn toàn phù hợp với nhau (xích cưa mạnh dành cho cưa mạnh, v.v.), thiết bị cắt của bạn sẽ luôn cung cấp hiệu suất tối đa.

Xích

Tìm hiểu tất cả về xích của chúng tôi

Tìm hiểu thêm

Đục đầy đủ, bán đục, dao băm

Có ba thiết kế dao cắt cơ bản trên xích cưa hiện đại: đục đầy đủ, bán đục và dao băm.

Các góc sắc bén của dao cắt dạng đục đầy đủ sẽ chẻ các thớ gỗ một cách dễ dàng và cung cấp hiệu quả cắt nhanh nhất, hiệu quả nhất đối với gỗ mềm sạch.

Các góc của dao cắt trên xích cưa bán đục sẽ hơi tròn. Điều này giúp dao cắt giữ được độ sắc lâu hơn, đặc biệt là khi cắt gỗ cứng hoặc đóng băng hoặc khi làm việc trong môi trường dơ bẩn, trong trường hợp này xích cưa dạng đục đầy đủ sẽ nhanh chóng mất độ sắc. Xích cưa dạng dao băm tương tự như xích cưa bán đục, nhưng có góc làm việc tròn hơn.

Để tìm được loại xích cưa phù hợp hoàn toàn với chiếc cưa xích của bạn, vui lòng tham khảo hướng dẫn về xích cưa của Husqvarna.

Hướng dẫn xích của cưa

Tìm đúng xích bằng hướng dẫn xích cho cưa của chúng tôi

tải xuống hướng dẫn