Working with chainsaws part 1
  1. Hướng dẫn
  2. Thiết bị giũa
Bí quyết & Hướng dẫn

Khuyến nghị về giũa và thiết bị giũa

Phải giũa dao cắt theo các góc sau:

  • Góc giũa tấm mặt trên
  • Góc cắt tấm mặt bên
  • Góc giũa xuống
  • Cài đặt thước đo độ sâu

Các góc có thể khác nhau tùy theo loại xích cưa bạn có. Một cách hiệu quả để khôi phục dao cắt về các góc chính xác là sử dụng thước đo giũa. Bằng cách này, bạn không cần phải suy nghĩ về các góc chênh lệch để đảm bảo kết quả tốt. Chỉ cần tuân thủ hướng dẫn là bạn sẽ có được các góc chính xác trên răng cắt.

XíchĐường kính giũaCài đặt thước đo độ sâuGóc giũa xuốngGóc giũa tấm mặt trênGóc cắt tấm mặt bên
X-CUT C83/C85/S83G7/32" 5,5 mm0,025" 0,65 mm30°60°
X-CUT SP33G3/16" 4,8 mm0,025" 0,65 mm
30°
60°
X-CUT S93G5/32" 4,0 mm
0,025" 0,65 mm

30°
60°
X-CUT SP21G5/32" 4,0 mm
0,025" 0,65 mm

30°
60°
H005/32" 4,0 mm0,025" 0,65 mm10°30°85°
H21, H23, H263/16" 4,8 mm0,025" 0,65 mm10°25°60°
H22, H25, H283/16" 4,8 mm0,025" 0,65 mm10°30°80°
H303/16" 4,8 mm0,025" 0,65 mm10°30°80°
H35, H375/32" 4,0 mm0,025" 0,65 mm30°80°
H384,5 mm0,025" 0,65 mm30°75°
H46, H42, H45, H47, H48, H50, H47S, H48S7/32" 5,5 mm0,025" 0,65 mm10°25°55°
H49, H51, H54, H587/32" 5,5 mm0,025" 0,65 mm35°85°
H56, H57, H56S, H57S7/32" 5,5 mm0,025" 0,65 mm10°25°60°
H64, H64S7/32" 5,5 mm0,030" 0,75 mm10°35°85°
H80, H817/32" 5,5 mm0,025" 0,65 mm10°25°60°
H82, H83DẸT0,025" 0,65 mm-15°90°