flip-up tank cap
  1. Nắp bình lật mở
Bí quyết & Hướng dẫn

Cách mở nắp bình của cưa xích

Nắp lật mở trên cưa xích Husqvarna giúp bạn dễ dàng thêm nhiên liệu vào cưa xích khi bạn vào rừng – ngay cả khi bạn đeo găng tay. Ấn nắp và dùng tay hoặc sử dụng tua-vít nếu cần.