Images Working with chainsaws, part 2
  1. Hướng dẫn
  2. Lam
Bí quyết & Hướng dẫn

Cách bảo trì lam dẫn hướng của cưa xích

Khi tiến hành bảo trì cưa xích, bạn cũng nên kiểm tra lam cưa xích xem có cần bảo trì hoặc thay lam hay không.

Làm theo các bước sau để bảo trì lam dẫn hướng của cưa xích

  1. Nới lỏng vít cố định, tháo nắp che ly hợp, đẩy lam vào rồi tháo xích.
  2. Sử dụng tua vít để vệ sinh rãnh lam dẫn hướng.
  3. Vệ sinh lỗ tra dầu bôi trơn của xích.
  4. Đảm bảo bánh mũi không bị lỏng. Nếu bị lỏng, phải thay lam.
  5. Kiểm tra xem lam có bất kỳ vết mẻ nào không.
  6. Loại bỏ vết mẻ bằng giũa dẹt.
  7. Kiểm tra đầu lam xem có bị mòn không. Nếu chỉ mòn ở một bên, bạn có thể xoay ngược lam lại. Nếu cả hai bên của lam đều bị mòn thì nên thay lam mới.
  8. Kiểm tra độ mòn trên rãnh lam dẫn hướng bằng cách lắc xích. Nếu bị lung lay, phải thay lam.