1/1
Lam cưa xích

Lam 404" chuôi to

 
 
 
 
Loại chuôi lam
HLM
 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Lam đầu trượt dùng cho các loại thân gỗ cứng, vỏ cứng trong điều kiện làm việc nhiều bụi, cát và muội. Các lam được mạ nhựa để bảo vệ chống xước. Có sẵn loại .404 inch dài từ 24 inch đến 42 inch.