1/1
Lam cưa xích

Lam 404" chuôi to

 
 
 
HLM
Loại chuôi lam
 
 
 
 
 
 
 
 
Có những mục nào bên trong
Lam 404" chuôi to - 501 95 81‑04

Included

  • Bar length
    36 in

Lam chuôi to 36" .404"

Lam đầu trượt dùng cho các loại thân gỗ cứng, vỏ cứng trong điều kiện làm việc nhiều bụi, cát và muội. Các lam được mạ nhựa để bảo vệ chống xước. Có sẵn loại .404 inch dài từ 24 inch đến 42 inch.

Thông số kỹ thuật
So sánh thông số kỹ thuật và tính năng với các sản phẩm Husqvarna tương tự.
So sánh

Lam chuôi to 36“ .404" 1,6 mm

Mã vật phẩm: 501 95 81‑04

Dữ liệu sản phẩm
Lam chuôi to 36“ .404" 1,6 mm
Mã vật phẩm: 501 95 81‑04
Bar length36 in
Chiều dài lưỡi cắt90 cm
Bước răng.404"
Rãnh xích1,6 mm
Loại chuôi lamHLM
Phù hợp với kiểu máy
Hỗ trợ chủ sở hữu
Bạn có thể tìm thấy sổ tay hướng dẫn, cẩm nang, phụ tùng thay thế, hướng dẫn, và thông tin liên quan cho Lam chuôi to 36" .404" trong phần hỗ trợ sản phẩm.