Forest
Pháp lý

Cookie

Trang web có thể sử dụng công nghệ gọi là “cookie”. Cookie là các tập tin văn bản nhỏ chứa thông tin về các trang web bạn đang truy cập được lưu trong máy tính của bạn. Chúng được dùng nhằm giúp cung cấp các tính năng bổ sung cho Trang web và giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng Trang web.

Có hai loại cookie:

  • Cookie cố định: Loại cookie này được dùng để “ghi nhớ” thông tin, cài đặt, tùy chọn hoặc token đăng nhập giữa các phiên. Điều này để tạo trải nghiệm trang web nhanh hơn và tiện lợi. Những cookie này có ngày hết hạn do máy chủ web phát hành.
  • Cookie phiên: Đây là loại cookie được dùng để theo dõi, chẳng hạn ngôn ngữ bạn đã lựa chọn trên trang web. Trong thời gian bạn truy cập một trang web, những cookie này được lưu tạm thời trong bộ nhớ máy tính của bạn. Cookie phiên thường biến mất khi bạn đóng trình duyệt web.

Chúng tôi phân loại cookie theo đích:

  • Rất cần thiết: Những cookie này cần thiết để trang web hoạt động và không thể tắt trong hệ thống của chúng tôi. Chúng thường chỉ được thiết lập để phản hồi với các hành động mà bạn đã thực hiện đối với yêu cầu dịch vụ, chẳng hạn như cài đặt tùy chọn quyền riêng tư của bạn, đăng nhập hoặc điền vào biểu mẫu. Bạn có thể thiết lập trình duyệt chặn hoặc cảnh báo bạn về những cookie này, nhưng một số phần của trang web sẽ không hoạt động. Những cookie này không lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.
  • Hiệu suất: Những cookie này cho phép chúng tôi đếm số lượt truy cập và nguồn lưu lượng truy cập để chúng tôi có thể đo lường và cải thiện hiệu suất của trang web. Chúng giúp chúng tôi biết trang nào phổ biến nhất và ít được ưa chuộng nhất và xem khách truy cập di chuyển như thế nào trên trang web. Tất cả thông tin mà những cookie này thu thập được tổng hợp và do đó được ẩn danh. Nếu bạn không cho phép những cookie này, chúng tôi sẽ không biết khi nào bạn truy cập trang web của chúng tôi và sẽ không thể giám sát hiệu suất của cookie.
  • Chức năng: Những cookie này cho phép trang web cung cấp chức năng và cá nhân hóa nâng cao. Chúng có thể do chúng tôi hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba có dịch vụ mà chúng tôi đã thêm vào các trang của chúng tôi thiết lập. Nếu bạn không cho phép các cookie này, một số hoặc tất cả các dịch vụ này có thể không hoạt động đúng.
  • Tiếp thị: Các cookie này có thể được thiết lập thông qua trang web của chúng tôi bởi các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Các công ty đó có thể sử dụng các cookie này để xây dựng hồ sơ về sở thích của bạn và hiển thị cho bạn các quảng cáo liên quan trên các trang khác. Chúng không lưu trữ trực tiếp thông tin cá nhân nhưng dựa trên việc xác định duy nhất trình duyệt và thiết bị internet của bạn. Nếu bạn không cho phép những cookie này, bạn sẽ trải nghiệm quảng cáo ít được nhắm mục tiêu hơn.
  • Bên ngoài/Mạng xã hội: Những cookie này được thiết lập bởi một loạt các dịch vụ mạng xã hội mà chúng tôi đã thêm vào trang web để cho phép bạn chia sẻ nội dung của chúng tôi với bạn bè và mạng của bạn. Họ có khả năng theo dõi trình duyệt của bạn trên các trang khác và xây dựng hồ sơ sở thích của bạn. Điều này có thể ảnh hưởng đến nội dung và thông báo bạn nhìn thấy trên các trang web khác mà bạn truy cập. Nếu bạn không cho phép những cookie này, bạn có thể không sử dụng được hoặc không nhìn thấy những công cụ chia sẻ này.
 

Các cookie được sử dụng trên husqvarna.com

Cookie Tên cookie Thời gian Loại Mô tả             
 ASP.NETsessionid PhiênChức năngCookie này do hệ thống quản lý nội dung của chúng tôi thiết lập khi bạn đến trang web husqvarna.com. Cookie được dùng để xác định phiên ASP.NET của người dùng (ASP.NET là khung ứng dụng web, do Microsoft phát triển đầu tiên) và không được Husqvarna sử dụng vì bất kỳ mục đích nào khác.
DoubleClickIDE, DSID390 ngàyTiếp thị Được sử dụng để phục vụ quảng cáo internet của chúng tôi trên những trang khác. Một số trang web của chúng tôi có thể chứa hình ảnh điện tử giúp chúng tôi xem người dùng tương tác như thế nào trên các trang này. Các trang này cũng có thể cung cấp cho DoubleClick thông tin về sự tương tác đó.
Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào đây.
Facebookfr, _fbp, _fbc90 ngàyBên ngoài/Mạng xã hội              Cung cấp thông tin về hiệu quả của quảng cáo Facebook và cho phép chúng tôi nhắm mục tiêu các chiến dịch quảng cáo của mình đến những người dùng tương tác với trang web của chúng tôi và những người dùng có cùng sở thích hoặc hồ sơ. Mã cơ sở pixel theo dõi hoạt động trên trang web của chúng tôi (thu thập thông tin như địa chỉ IP, thông tin trình duyệt web, vị trí trang, ID pixel và thông tin của bất kỳ nút nào được nhấp khi truy cập trang web của chúng tôi), cung cấp cơ sở để đo lường các sự kiện cụ thể. Bằng cách đo lường các sự kiện, chúng tôi có khả năng nắm bắt lưu lượng truy cập trang web và cho phép Facebook sử dụng điều đó làm cơ sở để tạo đối tượng trên Facebook mà chúng tôi có thể sử dụng cho mục đích nhắm mục tiêu. Ngoài ra hãy xem Thông báo về quyền riêng tư bên ngoài của chúng tôi.
Để biết thêm thông tin về cookie Facebook, hãy nhấp vào đây.
Google AdsNID, SID6 thángTiếp thị Giúp tùy chỉnh quảng cáo trên các thuộc tính Google, chẳng hạn như Google Search.
Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào đây
Google Analytics _dc_gtm, _ga, _gat, _gcl_au, _gid 2 năm, 1 ngày, 1 phút Hiệu suất Google Analytics được dùng để đo và cải thiện hiệu suất của trang web chúng tôi. Không có thông tin nhạy cảm hoặc có thể xác định cá nhân nào được lưu.
Để tìm hiểu thêm về cách từ chối hoặc xóa cookie Google, hãy nhấp vào đây.
Husqvarna Tracking hqTracking30 phútTiếp thị Được dùng để theo dõi số lượng trang đã xem và thời gian sử dụng trên trang web.

Husqvarna cũng sử dụng cookie Google Analytics để cho phép chúng xác định một số thông tin nhân khẩu học cho mục đích tiếp thị. Người dùng vẫn ẩn danh đối với Husqvarna. Husqvarna nhận thông tin được chọn từ nhà cung cấp để giúp họ hướng đến các hoạt động tiếp thị hiệu quả hơn. ID khách xác định ẩn danh khách truy cập giữa nhiều phiên và được lưu trong 26 tháng trước khi xóa.

Nếu bạn không muốn chấp nhận việc sử dụng cookie của Husqvarna, phần lớn các trình duyệt đều cho phép bạn định cấu hình trình duyệt để loại bỏ cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, điều này có thể hạn chế tính năng và lợi ích của bạn trên Trang web.

Văn bản này đã được cập nhật lần cuối vào ngày 28 tháng 5 năm 2021.