Service Photos

Phạm vi của dịch vụ bảo hành của Husqvarna là gì?

Dịch vụ bảo hành của Husqvarna bảo hành cho hư hỏng về vật liệu hoặc tay nghề ở điều kiện sử dụng bình thường, trong Thời hạn bảo hành. Trong Thời hạn bảo hành, Husqvarna sẽ sửa chữa miễn phí sản phẩm hoặc bộ phận của sản phẩm chứng minh bị lỗi do vật liệu hoặc tay nghề không đạt chất lượng, trong điều kiện sử dụng và bảo trì bình thường.

Catalogue 2015 News CLG MASTER
Cách lấy Dịch vụ bảo hành của Husqvarna
Nếu bạn yêu cầu dịch vụ bảo hành, hãy dừng sử dụng sản phẩm ngay và trả lại sản phẩm đầy đủ cho đại lý nơi bạn mua sản phẩm hoặc trung tâm bảo dưỡng được ủy quyền của Husqvarna mà đại lý của bạn đề xuất.
Automower Service
Điều kiện
Sản phẩm được trả lại phải kèm theo bằng chứng mua hàng đáng tin cậy, bao gồm thẻ bảo hành, hóa đơn hoặc biên lai đã điền đầy đủ thông tin về ngày mua, số kiểu máy, số sê-ri, tên và địa chỉ của đại lý.
Service Handheld
Dịch vụ không bảo hành
Nếu Husqvarna hoặc đại lý Husqvarna được ủy quyền xác định khiếm khuyết hoặc hư hỏng không thuộc phạm vi của Bảo hành pháp lý thì đại lý được ủy quyền sẽ sửa chữa sản phẩm bằng kiến thức chuyên sâu của mình và các bộ phận chính hãng có phí dịch vụ sửa chữa.