Brushcutter 325R

Kết quả được bảo đảm với máy cắt cỏ Husqvarna

Tất cả máy cắt cỏ Husqvarna đều được thiết kế để giúp bạn thực hiện công việc hiệu quả, dễ dàng mang vác và điều khiển. Đồng thời bạn có thể dễ dàng điều chỉnh máy cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Chúng tôi cung cấp nhiều chức năng thiết thực và phụ kiện để bạn lựa chọn.

Brushcutter 545 RX. 545 RXT, ERGO

Giảm tác động lên môi trường

Cùng nhau chúng ta có sức mạnh để giảm thiểu lực ép lên môi trường của chúng ta. Máy cắt cỏ Husqvarna được trang bị động cơ X-TORQ® độc đáo. Điều này giúp giảm đến 75% khí thải và tăng đến 20% hiệu quả về nhiên liệu.

Hầu hết các máy cắt cỏ Husqvarna đi cùng công tắc ngừng tự động trả. Điều này nghĩa là khi máy của bạn ngừng, công tắc dừng sẽ tự động trả về vị trí khởi động để dễ dàng khởi động. Theo cách này, máy của bạn sẽ luôn sẵn sàng khởi động khi bạn đã sẵn sàng.

Brushcutter 545 RX, 545 RXT Harness

Công thái học cho sự thoải mái của bạn

Với máy cắt cỏ từ Husqvarna, hoạt động của bạn sẽ cân bằng và thoải mái. Ví dụ - thanh cầm có thể điều chỉnh và được thiết kế theo công thái học cho hiệu quả trong sử dụng. Máy cắt của bạn cung được cung cấp trục dài bổ sung vì vậy bạn có thể vươn đến nơi bạn muốn.

Brushcutter 336 RK saw blade

Một máy cho tất cả mục đích

Tùy thuộc vào mẫu bạn chọn, máy cắt cỏ Husqvarna có thể là một đồng sự linh hoạt ngay tầm tay. Đầu cắt hiệu quả bảo đảm kết quả tốt và bạn có thể dễ dàng điều chỉnh đầu cắt bằng cách thay loại lưỡi, tùy vào nhiệm vụ - từ cắt xén chính xác đến công việc nặng trong địa hình thô. Nhờ vào cán chốt khóa nam châm, bạn có thể chuyển lưỡi cắt an toàn, nhanh chóng và dễ dàng.