Brushcutter 545 RX, 545 RXT Harness
  1. Cách mài lưỡi dao cắt cỏ
Bí quyết & Hướng dẫn

Cách mài lưỡi dao cắt cỏ

Lưỡi dao cắt cỏ được dùng để cắt cỏ dày, rậm khi mà máy xén cỏ lắp dây cắt nylon khong thể làm được. Lưỡi cắt cỏ dễ dàng cắt cỏ dày nhanh hơn và hiệu quả hơn. Xem video ngắn này để biết cách mài và bảo trì lưỡi cắt cỏ.