1/4
Thiết bị giũa cưa xích

Tay cầm dũa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Hệ thống khóa dũa được cấp bằng sáng chế. Phù hợp với dũa tròn 4,0-4,5 mm và dũa dẹt 6 inch và 8 inch. Các thanh lam 25˚ và 30˚ đảm bảo định hướng dũa chính xác.