1/1
Xích cưa cắt cành cao

Xích cưa H00 1/4 "1,3 mm

Bước răng
1/4"
Rãnh xích
1,3 mm
 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Một dây chuyền cực kỳ nhẹ để cắt mịn và sạch với máy cắt Micro Chisel.