1/1
Xích cưa cắt cành cao

Saw chain H37 Chamfer Chisel 3/8" mini 1.3

Bước răng
3/8" mini
Rãnh xích
1,3 mm
 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Dòng nhãn xanh có độ rung thấp và giật lùi thấp với máy cắt Chamfer Chisel. Nó có hiệu suất cắt tuyệt vời và cắt sâu. Hoàn hảo cho người trồng cây và người dùng sử dụng máy cưa cỡ nhỏ trong môi trường sản xuất cao. H37 rất phù hợp cho cắt nghiệp dư, người trồng cây và người dùng ít sử dụng. Mang lại hiệu suất cân bằng.