1/1
Xích cưa

Xích cưa H21 Chisel .325" 1,5 mm

Bước răng
.325"
Rãnh xích
1,5 mm

Phiên bản sản phẩm

 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Một dây chuyền hiệu suất cao, độ rung thấp với máy cắt "đục", lý tưởng cho người dùng chuyên nghiệp trong các điều kiện khó khăn.