Navodila in vodniki

Napenjanje verige na verižni žagi Husqvarna

Bolj ko uporabljate verigo, daljša postaja. Ohlapna veriga lahko izskoči iz meča in povzroči hude ali celo smrtne poškodbe. Zato je pomembno, da verigo redno nastavljate, da ostane napeta. Po vsakem dolivanju goriva preverite napetost verige. OPOMBA: Nova veriga potrebuje nekaj časa, da se uteče. V tem času je treba pogosteje preverjati napetost verige.

Navodila za napenjanje verige na verižni žagi

  1. Sprostite zavoro verige.
  2. S kombiniranim ključem odvijte matice meča, s katerimi je pritrjen pokrov sklopke.
  3. Dvignite konico meča in verigo napnite tako, da s kombiniranim ključem privijete vijak za napenjanje verige. Napnite verigo tako, da na spodnji strani meča ni ohlapna. Preverite, ali lahko verigo neovirano z roko povlečete naokrog, in preverite, da na spodnji strani meča ni ohlapna.
  4. S kombiniranim ključem znova zategnite matice meča.