Forest
Pravna obvestila

Pogoji uporabe

Splošno

To spletno mesto in njegova podmesta (v nadaljevanju "spletno mesto") je objavila in ga vzdržuje družba Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH ali njena podjetja v skupini, podružnice ali predstavniki (s skupnim imenom HUSQVARNA). Uporaba tega spletnega mesta je predmet zakonsko obvezujoče pogodbe med vami in družbo HUSQVARNA (v nadaljevanju "pogodba"). Z uporabo spletnega mesta soglašate, da ste prebrali in razumeli pogoje in določila ter celotno povezano dokumentacijo in se z njimi strinjate.

Licenca

V skladu s pogoji in določili te pogodbe vam družba HUSQVARNA podeljuje neizključno, neprenosljivo in omejeno pravico za dostop do (ter uporabo in prikaz) tega spletnega mesta in njegovega gradiva. Soglašate, da ne boste kakor koli vplivali ali poskušali vplivati na delovanje tega spletnega mesta.

Družba HUSQVARNA vam dovoljuje, da si ogledate in prenesete podatke ("gradivo") na tem spletnem mestu samo za osebno, nekomercialno uporabo. Ta odobritev ne pomeni prenosa pravice za gradivo in kopij tega gradiva ter je predmet naslednjih omejitev: 1) na vseh kopijah prenesenega gradiva morate obdržati vsa obvestila o avtorskih in lastniških pravicah, ki jih vsebuje gradivo; 2) gradiva ne smete na kakršen koli način spreminjati ali ga razmnoževati ali javno predvajati, izvajati ali razširjati ali kako drugače uporabljati ali ga uporabljati za kakršne koli javne ali komercialne namene; in 3) gradiva ne smete prenesti na katero koli drugo osebo, razen če jih obvestite in soglašajo, da bodo sprejeli obveznosti, ki izhajajo iz teh pogojev in določil uporabe. Soglašate, da boste upoštevali morebitne dodatne omejitve, prikazane na spletnem mestu, ki se lahko občasno posodobi. To spletno mesto, vključno z vsem gradivom, je avtorsko zaščiteno in zaščiteno z vsemi mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah in pogodbenimi določili. Soglašate, da boste to spletno mesto uporabljali v skladu z vsemi mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah in preprečili kakršno koli nepooblaščeno kopiranje gradiva. Družba HUSQVARNA vam ne podeljuje nobene izrecne ali implicitne pravice, vezane na patente, zasnove, blagovne znamke, avtorske pravice ali predpise o poslovnih skrivnostih.

Uporabniška jamstva

Potrjujete in jamčite, da boste spletno mesto uporabljali v skladu s to pogodbo, vključno z zakoni in predpisi v okviru te pogodbe, ter vsemi obstoječimi in bodočimi pravilniki in pravili za uporabo spletnega mesta. Soglašate, da spletnega mesta ne boste uporabljali za: (a) pošiljanje neželene pošte ali nenaročenih sporočil; (b) pretvarjanje, da ste družbi HUSQVARNA ali nekdo drug, ali dovolili tretji osebi, da se pretvarja, da je vi; (c) ponarejanje glav dokumentov ali kako drugače manipuliranje z identifikatorji, da bi prikrili vir katere koli vsebine, ki se prenaša prek spletnega mesta; (d) lažno predstavljanje povezave s pravno ali fizično osebo; (e) delovanje na način, ki negativno vpliva na zmožnost drugih uporabnikov, da uporabljajo spletno mesto; (f) povezavo z dejavnostmi, ki bi kršile katero koli veljavno zakonodajo, (g) objavljanje ali prenašanje kakršnega koli gradiva, ki na kakršen koli način krši pravice drugih ali je nezakonito, zlonamerno, obrekljivo, vulgarno ali kako drugače sporno ali ki vsebuje kakršno koli oglaševanje za izdelke ali storitve ali (h) zbiranje ali hrambo osebnih podatkov o drugih uporabnikih, razen če to ni posebej dovoljeno s strani teh uporabnikov.

Zasebnost

Podatki, povezani s praksami družbe HUSQVARNA za zagotavljanja zasebnosti, načinom zbiranja osebnih podatkov in ravnanja z njimi ter načinom varovanja zasebnosti so na voljo v Pravilniku o zasebnosti družbe HUSQVARNA. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da se vaši osebni podatki uporabljajo v skladu s pravilnikom o zasebnosti družbe HUSQVARNA.

Spremembe

Družba HUSQVARNA si pridržuje pravico, da lahko kadar koli in brez predhodnega pisnega obvestila po lastni presoji spremeni, uredi, doda ali odstrani kateri koli del te pogodbe (v celoti ali delno). Spremembe te pogodbe začnejo veljati od trenutka objave na spletnem mestu. Če nadaljujete z uporabo spletnega mesta po objavi morebitnih sprememb te pogodbe, pomeni, da te spremembe sprejemate.

Družbe HUSQVARNA ta pogodba pravno ne zavezuje in družba si pridržuje vse svoje zakonske pravice v zvezi s tako neskladnostjo. 

Pravice intelektualne lastnine

Potrjujete in soglašate, da vse pravice intelektualne lastnine na tem spletnem mestu (vključno z avtorskimi pravicami, patenti, znanjem, zaupnimi informacijami, pravicami v povezavi z zbirkami podatkov ter pravicami do blagovnih znamk in oblikovnih vsebin ne glede na to, ali so te zaščitene, vendar ne omejeno nanje) pripadajo družbi HUSQVARNA ali njenim izdajateljem licenc. Družba HUSQVARNA je upravičena do kakršne koli poslovne vrednosti in pravic intelektualne lastnine, ki izhajajo iz uporabe teh pravic intelektualne lastnine, ki pripadajo družbi HUSQVARNA.

Potrjujete in soglašate, da ne boste uporabljali (in da v okviru te pogodbe nimate pravice do uporabe) blagovnih znamk in imen, storitvenih oznak, logotipov, imen domen ali drugih posebnih lastnosti blagovnih znamk družbe HUSQVARNA.

Morebitne informacije, nezahtevani predlogi, zamisli ali druge predložene vsebine se ne štejejo kot zaupne in lastniške. S pošiljanjem kakršnih koli informacij ali gradiva, razen v obliki izjave z informacijami o patentih, kot je opisano v pravilniku o obravnavanju nezahtevanih zamisli družbe Husqvarna, podeljujete družbi HUSQVARNA neomejeno, brezplačno in nepreklicno globalno licenco za uporabo, reproduciranje, prikazovanje, izvajanje, spreminjanje, prenašanje in distribucijo tega gradiva ali informacij in soglašate, da lahko HUSQVARNA morebitne zamisli, koncepte, znanje ali metode, ki ste jih posredovali, uporabi za kakršne koli namene. Več informacij je na voljo v pravilniku o obravnavi nezahtevanih zamisli družbe HUSQVARNA.

Programska oprema

Katera koli programska oprema, ki je na voljo za prenos s tega spletnega mesta (v nadaljevanju "programska oprema"), je avtorsko zaščiteno delo družbe HUSQVARNA in/ali njenih dobaviteljev.

Uporabo programske opreme urejajo pogoji licenčne pogodbe za končne uporabnike (če je na voljo), ki je priložena programski opremi ali vključena vanjo (v nadaljevanju "licenčna pogodba"). Programska oprema je na voljo za prenos samo za namene uporabe s strani končnih uporabnikov, razen če je v licenčni pogodbi navedeno drugače. Morebitno reproduciranje ali vnovična distribucija programske opreme, ki ni v skladu z licenčno pogodbo, je lahko predmet civilnih in kazenskih sankcij.

BREZ POSEGANJA V ZGORAJ OMENJENO VELJA, DA JE KOPIRANJE ALI REPRODUCIRANJE PROGRAMSKE OPREME V KATERI KOLI DRUG STREŽNIK ALI NA KATERO KOLI DRUGO MESTO ZA NAMENE REPRODUCIRANJA ALI VNOVIČNE DISTRIBUCIJE IZRECNO PREPOVEDANO.

ZA PROGRAMSKO OPREMO VELJAJO JAMSTVA (ČE TA OBSTAJAJO) LE V SKLADU S POGOJI LICENČNE POGODBE. DRUŽBA HUSQVARNA SE ODPOVEDUJE VSEM JAMSTVOM IN POGOJEM V POVEZAVI S PROGRAMSKO OPREMO, VKLJUČNO Z VSEMI NAZNAČENIMI JAMSTVI IN POGOJI GLEDE PRODAJE, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, LASTNIŠTVOM IN NEKRŠITVAMI, RAZEN JAMSTVU, KI JE NAVEDENO V LICENČNI POGODBI.

Spletna mesta tretjih oseb

Da vam zagotovimo boljšo izkušnjo, lahko spletno mesto vsebuje povezave na druga mesta v spletu, ki so v lasti oziroma jih objavljajo ali vzdržujejo tretje osebe. Družba HUSQVARNA ne nadzira ali pregleduje vsebin na spletnih mestih tretjih oseb ter ni odgovorna za natančnost in zanesljivost katere koli vsebine na spletnih mestih tretjih oseb.

Zunanje povezave na spletno mesto

Vse povezave do spletnega mesta mora družba HUSQVARNA odobriti v pisni obliki, razen če soglaša z uporabo povezave, za katere velja naslednje: (i) je povezava samo besedilo, ki vsebuje samo ime "HUSQVARNA" in ne vsebuje zaščitenih blagovnih znamk družbe HUSQVARNA ali njegovih izdajateljev licenc; (ii) povezava kaže le na www.husqvarna.com in ne na globlje strani; (iii) povezava, ko jo uporabnik aktivira, se prikaže čez celoten zaslon, v popolnoma uporabnem in navigacijsko aktivnem oknu brskalnika, in ne v "okvirčku" na povezanem spletnem mestu; in (iv) videz, položaj in drugi vidiki povezave ne smejo ustvarjati lažnega videza, da je subjekt ali njegova dejavnosti ali izdelek povezan ali sponzoriran s strani družbe HUSQVARNA, niti ne sme škoditi ali zmanjšati poslovne vrednosti dobrega imena, povezanega z imenom in blagovnimi znamkami družbe HUSQVARNA ali njenih povezanih družb. Družba HUSQVARNA si pridržuje pravico, da to soglasje za povezavo kadar koli po lastni presoji prekliče.

Izločitev implicitnih jamstev

Čeprav smo posebno pozornost namenili natančnosti podatkov, navedenih na spletnem mestu, ter stalni razpoložljivosti spletnega mesta, družba HUSQVARNA v povezavi s tem ne prevzema nobene odgovornosti. GRADIVO LAHKO VSEBUJE NENATANČNE PODATKE IN TISKARSKE NAPAKE. DRUŽBA HUSQVARNA NE JAMČI TOČNOSTI ALI POPOLNOSTI GRADIVA ALI ZANESLJIVOSTI NASVETOV, MNENJ, IZJAV ALI DRUGIH INFORMACIJ, PRIKAZANIH ALI POSREDOVANIH PREKO SPLETNEGA MESTA. SOGLAŠATE, DA SE NA TAKŠNO MNENJE, NASVET, IZJAVO, SPOROČILO ALI INFORMACIJE ZANAŠATE NA LASTNO ODGOVORNOST. VSA VSEBINA JE NA VOLJO, "KAKRŠNA JE" IN "KOT JE NA VOLJO". DRUŽBA HUSQVARNA IZRECNO ZAVRAČA VSE IZJAVE IN JAMSTVA, IZRECNA ALI IMPLICITNA, VKLJUČNO Z (BREZ OMEJITVE) JAMSTVI ZA PRIMERNOST ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN, NEKRŠITEV INTELEKTUALNE LASTNINE ALI ZA DELOVANJE TEGA SPLETNEGA MESTA ALI NJEGOVE VSEBINE. DRUŽBA HUSQVARNA NE JAMČI IN NE DAJE IZJAV ZA VARNOST TEGA SPLETNEGA MESTA. SPREJEMATE, DA SE LAHKO VSAKA POSLANA INFORMACIJA PRESTREŽE. DRUŽBA HUSQVARNA NE JAMČI, DA SPLETNO MESTO ALI STREŽNIKI, KI OMOGOČAJO NJEGOVO DELOVANJE, ALI ELEKTRONSKI PODATKI, POSLANI S STRANI DRUŽBE HUSQVARNA, NE VSEBUJEJO VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH ELEMENTOV. VSE TAKŠNE IZJAVE, JAMSTVA IN POGOJI SO IZKLJUČENI, RAZEN ČE NJIHOVO IZKLJUČITEV PREPOVEDUJE ZAKONODAJA. TA OMEJITEV IMPLICITNE ODGOVORNOSTI VELJA TUDI V POVEZAVI S KATERIM KOLI SPLETNIM MESTOM TRETJE OSEBE.

Informacije, objavljene na spletnem mestu, lahko vključujejo reference ali sklice na izdelke, storitve ipd. družbe HUSQVARNA, ki niso objavljeni ali na voljo v vaši državi. Točnosti teh informacij ni mogoče zagotoviti, zlasti ker so te informacije predmet sprememb, posebnih zahtev ali razpoložljivosti. Takšno sklicevanje ne pomeni, da namerava družba HUSQVARNA te izdelke, storitve ipd. objaviti v vaši državi. Za podrobne informacije o izdelkih, storitvah ipd., ki so morda na voljo VAM in za naročanje, se obrnite na lokalnega prodajalca. Družba HUSQVARNA si pridržuje pravico, da lahko kadar koli in brez predhodnega pisnega obvestila po lastni presoji spremeni, uredi, doda ali odstrani kateri koli izdelek, storitev itd.

Omejitev odgovornosti

DRUŽBA HUSQVARNA V NOBENEM PRIMERU NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSLEDIČNO, KAZENSKO, POSEBNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO (VKLJUČNO, BREZ OMEJITVE, S ŠKODO ZA IZGUBO POSLOVANJA, POGODBE, PRIHODKOV, PODATKOV, INFORMACIJ ALI POSLOVNIH PREKINITEV), KI IZHAJAJO IZ ALI V ZVEZI Z UPORABO IN ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE TEGA SPLETNEGA MESTA ALI VSEBINE ALI IZ ALI V ZVEZI S TEMI POGOJI, TUDI ČE JE DRUŽBA HUSQVARNA BILA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE. POLEG POGOJEV, DOLOČENIH V TEH POGOJIH, DRUŽBA HUSQVARNA V NOBENEM PRIMERU NI ODGOVORNA ZA NAPAKE, NENATANČNOSTI, IZPUST ELEMENTOV ALI DRUGE POMANJKLJIVOSTI ALI NEPRAVOČASNOSTI ALI NEPRISTNOSTI INFORMACIJ NA TEM SPLETNEM MESTU. TA OMEJITEV ODGOVORNOSTI VELJA TUDI V POVEZAVI S KATERIM KOLI SPLETNIM MESTOM TRETJE OSEBE.

Izjava o jurisdikciji

Nadzor, upravljanje in skrbništvo nad spletnim mestom izvaja družba HUSQVARNA iz svojih prostorov na Švedskem. Družba HUSQVARNA ne zagotavlja, da je gradivo, objavljeno na tem spletnem mestu, primerno ali na voljo na lokacijah izven Švedske. Dostop do spletnega mesta z lokacij, kjer je njegova vsebina nezakonita, je prepovedan. Če do spletnega mesta dostopate z lokacij zunaj Švedske, ste odgovorni za skladnost z vsemi lokalnimi zakoni. To pogodbo urejajo zakoni Kraljevine Švedske brez uveljavljanja njenih določb v zvezi s pravnim nasprotjem. Za reševanje sporov, ki izhajajo iz določil te pogodbe, je na prvi stopnji izključno pristojno okrožno sodišče v Stockholmu.

Ta dokument je bil nazadnje posodobljen 26. 8. 2021.