Forest
Pravna obvestila

Tresljaji dlani-roke

Ozadje

Direktiva ES – 2002/44/ES določa minimalne zahteve za zaščito delavcev pred tveganji za njihovo zdravje in varnost, ki se pojavljajo oziroma je verjetno, da se bodo pojavili, zaradi izpostavljenosti mehanskim vibracijam.

Ocena izpostavljenosti tresljajem se izračuna glede na standardizirano vrednost izpostavljenosti 8 ur na dan A(8). Po določitvi vrednosti A(8) je treba to primerjati z vrednostmi izpostavljenosti in mejnimi vrednostmi. Ker Direktiva določa minimalne zahteve, je prav tako pomembno preveriti zakonodajo v vsaki posamezni zadevni državi članici, da ugotovimo, ali ima ta zakonodaja strožje vrednosti izpostavljenosti.

Odvisno od dnevne vrednosti izpostavljenosti in dnevne mejne vrednosti izpostavljenosti je delodajalec dolžan sprejeti ustrezne ukrepe za nadzor izpostavljenosti tresljajem.

Vrednost izpostavljenosti

Ko je upravljavec izpostavljen tresljajem A(8), ki presegajo vrednost izpostavljenosti pri 2,5 m/s², mora delodajalec opraviti oceno tveganja delovanja in uvesti nadzorne ukrepe. Za več podrobnosti glejte Direktivo 2002/44/ES in zakonodajo držav članic.

Mejna vrednost izpostavljenosti

V nobenem primeru delavci ne smejo biti izpostavljeni vrednosti nad mejno vrednostjo izpostavljenosti (5,0 m/s²).

Vodnik

A(8) < 2,5 m/s².
Dnevna izpostavljenost tresljajem pod stopnjo ukrepanja. Dodatni ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti niso potrebni.

A(8) = 2,5–5,0 m/s²
Dnevni tresljaji nad stopnjo ukrepanja. Povečano tveganje za razvoj bolezni, povezanih s tresljaji, za upravljavca. Za smernice za zmanjšanje nevarnosti zaradi izpostavljenosti tresljajem glejte priporočila Husqvarne in Direktivo 2002/44/ES.

A(8) > 5,0 m/s²
Dnevna izpostavljenost tresljajem presega mejno vrednost izpostavljenosti. Zmanjšajte dnevni delovni čas in/ali uporabite stroj z nižjo enakovredno stopnjo tresljajev.

Priporočeni ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti tresljajem

Uporabljajte samo električna orodja z nizko stopnjo tresljajev. To priporočilo je verjetno najpomembnejše. Podatke o tresljajih lahko pogosto najdete v tehničnih podatkih proizvajalca.

Skrajšajte čas uporabe orodja. Ker je vrednost A(8) odvisna od vrednosti tresljajev in časa izpostavljenosti, je ena od možnosti, da vedno skrajšate delovni čas.

Servis in vzdrževanje stroja. Upoštevajte priporočila proizvajalca. Posebej pomembno je vzdrževanje rezalne opreme in vrtljivih elementov, ki lahko zaradi obrabe postanejo neuravnoteženi.