Automower NERA wire free installation - web use only
Instruktioner och guider

Fungerar Husqvarna EPOS™-teknologin i min trädgård?

Informationen nedan hjälper dig att bedöma din trädgård för att se om den här teknologin är kompatibel med din gräsmattas utformning innan du investerar. En auktoriserad återförsäljare ska utföra en trädgårdsbesiktning inför köp av en Husqvarna Automower® NERA-modell tillsammans med Husqvarna EPOS™ Plug-in Kit.

Husqvarna Nyhetsbrev

Registrera dig för 10% rabatt på din första beställning!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

7 steg
01.
Referensstationens placering

Referensstationen måste monteras på en höjd på minst 2 m och inom räckhåll för en strömförsörjningsenhet. Den ska ha fri sikt mot himlen, en kon på minst 135° grader krävs för tillförlitlig drift på gräsmattan och för optimal täckning behöver referensstationen se samma satelliter som klipparen gör.

BWF installation reference station
02.
Laddstationens placering

Laddstationen måste placeras med ett öppet område framför och med god sikt över himlen, så den kan inte placeras under träd eller tak. Den måste också ha tillgång till strömförsörjning. Avståndet mellan upphöjda objekt som häckar eller byggnader måste vara minst 6 m brett så att signalen mellan satelliterna och laddstationen inte blockeras.

03.
Smala passager

Om gräsmattan har smala passager med upphöjda föremål på någon sida, som byggnader, häckar eller träd, bör avståndet mellan dessa vara minst 4 m för att säkerställa att det finns tillförlitlig täckning i dessa områden. För områden som är smalare än 4 m kan en transportväg skapas så att klipparen kan passera genom denna passage men inte klipper.

BWF installation narrow passages
04.
L-formade upphöjda objekt – högre än 1 m

Om det finns byggnader, häckar eller träd som är L-formade i arbetsområdet kan dessa blockera satellitsignalerna, vilket kan påverka hur klipparen arbetar i området. I det inre hörnet av ett L-format hus måste arbetsområdet till exempel placeras minst 1,5 m från byggnaden.


BWF installation L shape areas
05.
U-formade upphöjda objekt – högre än 1 m

Om det finns byggnader, häckar eller träd som är U-formade i arbetsområdet kan de blockera satellitsignalerna, vilket kan påverka hur klipparen arbetar i det området. Minsta bredd i alla riktningar ska vara minst 6 m för att klipparen ska fungera tillförlitligt i det området. Om det U-formade objektet är en byggnad som är högre än 3 m måste bredden vara dubbelt så bred som byggnadens höjd för att säkerställa täckning.

BWF installation U shape areas
06.
Träd finns inom arbetsområdet

Om det finns träd på gräsmattan där klipparen ska klippa och trädkronan på ett eller flera träd är bredare än 4 m kan det påverka satellitsignalen. Det innebär att klipparen förlorar möjligheten att få en exakt position från satelliten, vilket kan påverka hur klipparen arbetar.

Klipparen använder andra sensorer för att fortsätta klippa på ett särskilt avstånd med en exakt position, så träd som täcker mindre än 4 m påverkar inte detta.

BWF installation virtual boundaries
07.
Träd nära objekt

För träd som står nära häckar eller byggnader ska avståndet mellan trädkronan och objektet vara minst 4 m. Klipparen använder andra sensorer för att fortsätta klippa på ett särskilt avstånd med en exakt position, men stora, täta träd nära objekt kan göra att klipparen stannar eftersom satellitsignalerna blockeras.

BWF installation tree areas

Är du redo för nästa steg?

Om du vill köpa en Automower® NERA-klippare med EPOS™ Plug-in Kit kontaktar du din lokala återförsäljare som gör en trädgårdsbesiktning.

Hitta din lokala återförsäljare

Ta reda på mer om Automower® NERA-serien.

Läs mer

Se vår steg-för-steg-guide för mer information om hur du installerar en Automower® NERA-klippare med EPOS™ Plug-in Kit.

Installationsguide