Instruktioner och guider

Husqvarna Automower® – installationsguide för virtuella gränser

Maximera klipparens potential genom att säkerställa korrekt installation i trädgården. Här är vår enkla steg-för-steg-guide och en instruktionsvideo som hjälper dig att installera din robotgräsklippare utan begränsningskablar.

Videoguide

En enkel videoguide om hur du installerar en Husqvarna robotgräsklippare med Husqvarna EPOS™-teknik. Klicka här för att få hjälp med installationen med begränsningskabel.

Innan du sätter igång

Innan du påbörjar installationen av din Automower® NERA-gräsklippare med EPOS™ Plug-in Kit, säkerställ att du har allt som behövs:

– Automower® NERA-robotgräsklippare, strömförsörjning och laddstation

– EPOS™ Plug-in Kit, referensstation och strömförsörjning

– Elpunkt för laddstationen och referensstationen

Steg 1. Ladda ned Automower® Connect-appen

Ladda ner Automower® Connect-appen från App Store eller Google Play. När du har laddat ner appen ska du registrera dig och skapa ett Husqvarna-konto. Logga in på Husqvarna-kontot i appen och välj din klippare.

Steg 2. Parkoppla klipparen med appen

Slå på klipparen och följ anvisningarna i appen. Obs! Om klipparens batterinivå är låg ska du slutföra detta efter steg 4.

Steg 3. Ladda klipparen

Koppla in laddstationen, placera klipparen i den och slå på den för att ladda. Klipparens laddningsstatus visas i appen.

Steg 4. Konfigurera referensstationen

Hitta den bästa platsen för referensstationen. Den är vädertålig så den kan lämnas utomhus året runt. Det är viktigt att referensstationen sitter kvar på samma plats när de virtuella gränserna har skapats, så en flaggstång är inte att rekommendera. För optimal täckning måste referensstationen ta emot samma satellitsignaler som klipparen. Klipparen behöver inte befinna sig i referensstationens siktlinje för att kunna klippa. När du har hittat den bästa platsen monterar du referensstationen och ansluter den till ett eluttag. När du ser ett fast grönt ljus är referensstationen klar att parkopplas med klipparen. Följ instruktionerna för EPOS™-installationen i Automower® Connect-appen för att parkoppla laddstationen och referensstationen med gräsklipparen.

BWF installation reference station

Steg 5. Placera ut laddstationen

Välj den bästa platsen för laddstationen. Laddstationen måste placeras så att området framför laddstationen är öppen. Den får inte placeras under träd eller tak. Se ovanstående videoklipp för mer information. Anslut strömförsörjningens lågspänningskabel till laddstationen och strömförsörjningen, och anslut sedan strömförsörjningen till ett 100–240 V eluttag.

BWF installation charging station
BWF installation charging station

Steg 6. Skapa virtuella gränser

  1. Gå in i appen och hjälp gräsklipparen hitta en dockningspunkt framför laddstationen. Appen hjälper dig med installationen.
  2. Innan du skapar gränserna ska du kontrollera var klipparens referenspunkt sitter för att på så sätt optimera placeringen av de virtuella gränserna under installationen. Gränserna ska inte placeras nära träd med en trädkrona som är bredare än 4 m. Satellittäckningen ändras under året allteftersom träden tappar sina löv eller växer.
  3. Skapa de virtuella gränserna med appDrive-funktionen i appen för att fjärrstyra gräsklipparen medurs runt gräsmattan. När du kör gräsklipparen släpper du punkter i hörn eller kurvor i appen för att skapa gränsen. När du har skapat gränsen kan du redigera punkterna i appens kartvy.
  4. För personligt anpassad zonhantering kan du skapa avgränsade zoner för att förhindra att klipparen kör i vissa områden. Skapa avgränsade zoner i appens kartdel genom att välja Lägg till avgränsad zon. Därefter fjärrstyr du gräsklipparen moturs runt det aktuella området för att skapa en avgränsad zon.
  5. Om laddstationen är placerad i ett område utanför arbetsområdet kan du skapa en transportväg för att styra klipparen från ett arbetsområde till laddstationens dockningspunkt. Dessa kan skapas i appens kartdel genom att välja Lägg till transportväg. Se till att transportvägens startpunkt ligger inom arbetsområdet med god marginal.
BWF installation virtual installation AMC

Steg 7. Ställ in ett schema i appen och börja klippa.

Nu är du redo att börja klippa gräsmattan. I appen finns ytterligare tips och information som hjälper dig att optimera gräsklipparen, vilket både sparar tid och hjälper dig att få den perfekta gräsmattan dygnet runt.

Automower 305/310 Mark II/315 Mark II with AMC screenshot schedule