Sensor Fleet Service
Nyheter och media

Ny kalkylator visar koldioxidavtrycket

Husqvarna lanserar nu en uppdatering av sin molntjänst för effektiv park- och grönyteskötsel – Husqvarna Fleet Services. Uppdateringen innehåller den nya Carbon Footprint Calculator, ett hållbarhetsverktyg som hjälper företag och kommuner inom park- och grönyteskötsel att beräkna hur mycket koldioxid maskinparken släpper ut.

Som en del av Husqvarnas ambition att utveckla hållbara produkter och lösningar introducerar företaget nu en kalkylator för att ge företag och kommuner som arbetar inom park- och grönyteskötsel möjlighet att se maskinparkens koldioxidavtryck. Det nya hållbarhetsverktyget är en del av Husqvarna Fleet Services, en molntjänst som samlar in data från maskinparken för att spåra utrustning och förbättra produktiviteten.

Via maskinsensorer eller inbyggd anslutning beräknar kalkylatorn koldioxidutsläppet från hela maskinparken och ger användaren möjlighet att analysera trender över tid och identifiera förbättringsområden. Funktionen är uppdelad i användningsområde, produktkategori, motortyp och plats.

”Den nya funktionen är utvecklad för kommuner och parkarbetare, och kalkylatorn kan hjälpa användarna att identifiera vilka möjligheter det finns att ytterligare minska koldioxidutsläppen”, säger Jonas Willaredt, hållbarhetsdirektör på Husqvarna.

Om Husqvarna Fleet Services

Husqvarna Fleet Services håller reda på utrustningen antingen genom användning av maskinsensorer eller inbyggd anslutning. Utrustningsdata överförs via Bluetooth eller mobilanslutning och kan antingen samlas in på fältet via Fleet Services-appen eller via Fleet Services Gateway-appen i maskindepån. Från apparna laddas data upp till det molnbaserade Fleet Services-kontot där du kan komma åt den från vilken enhet som helst. Med Husqvarna Fleet Services kan arbetsledningen se hela sin maskinpark, såväl de maskiner som är ute på fältet som de som finns i depån, samt även de som finns på verkstäder som företaget anlitar.

Via Fleet Services kan kunderna få tillgång till information som:

  • Vilka maskiner som finns i depån – En fullständig översikt över alla maskiner fördelade på maskinkategori och underkategori samt modell. Översikten distribueras till alla användare i organisationen via webb och app.
  • Senast kända maskinpositioner – Gör det enkelt att lokalisera och flytta utrustning mellan olika platser samt identifiera och hämta utrustning som inte har blivit incheckad i slutet av arbetsdagen genom att exakt se var den senast var ansluten.
  • Hur mycket maskinen har använts – Få en översikt över hur mycket varje maskin i maskinparken har använts och inom vilka användningsområden, t.ex. trimning, rengöring, klippning etc. Översikten kan tas fram per dag, vecka eller säsong.
  • Ifall det är dags att serva eller ersätta – Ger möjlighet till en faktabaserad ersättnings- och reparationsstrategi baserat på maskinålder och övergripande reparations- och underhållskostnader.
  • Servicehistorik – Möjlighet att registrera service- och reparationsdatum via webben eller appen. Fullständig översikt över vilka maskiner som ska in på service och även tillgång till full servicehistorik. Det finns även möjlighet att få påminnelser för att förenkla det dagliga arbetet.
  • Automower Management – Hantera en flotta med robotgräsklippare med omfattande verktyg för övervakning, kontroll och diagnostik. Spåra position, status samt skicka kommandon för Husqvarna Automower® robotgräsklippare i realtid via webben eller appen.
  • Exportfunktioner: Exportera maskinparkens data när det gäller inventarier, maskinanvändning, service och reparationer och öka din kunskap kring företagets nyckeltal.

Carbon Footprint Calculator kommer att finnas tillgänglig 2019.