PRO Battery range 2024 incl. AM, Landscape
Nyheter och media

Financial Times utnämner återigen Husqvarna Group till klimatledare

Husqvarna Group har utnämnts till klimatledare av Financial Times för tredje året i rad. Husqvarna Group rankas som nummer 74 bland tusentals europeiska granskade företag, vilket visar på företagets engagemang för att minska koldioxidutsläppen och samtidigt driva på tillväxten i verksamheten. Bland svenska företag rankas Husqvarna Group som nummer ett i kategorin Personliga artiklar och hushållsartiklar.

Sedan 2021 har Financial Times och Statista sammanställt listan över Europas klimatledare. Den här prestigefyllda listan omfattar europeiska företag som minskade sin utsläppsintensitet avsevärt mellan 2017 och 2022 (mer specifikt utsläpp av växthusgaser i kategori 1 och 2 i förhållande till intäkter). Dessa företag uppfyller även ytterligare klimatrelaterade kriterier, som transparent rapportering för kategori 3, absoluta utsläppsminskningar och samarbetsinsatser. Husqvarna Group har förbättrat sitt resultat från förra årets 72,6 till 74,9 på en 100-poängsskala.

”Omsorgsfullt arbete längs hela värdekedjan visar på vårt engagemang för att minska koldioxidutsläppen. Tillsammans med våra leverantörer och kunder övergår vi till produkter som passar för en ekonomi med lägre klimatavtryck”, säger Calle Medin, Head of Sustainability på Husqvarna Group.

Husqvarna Groups omvandling syns tydligt på den strategiska övergången från bensin- till eldrivna lösningar. Man är medveten om att över 90 % av utsläppen kommer från slutanvändarnas användning av produkterna, och understryker därmed vikten av elektrifiering. Detta åtagande tydliggörs genom koncernens målsättning: År 2026 ska två tredjedelar av företagets motordrivna produkter vara elektrifierade. Från blygsamma 11 % under 2015 har denna siffra nu uppgått till 43 %.

Som tidigare meddelats har Husqvarna Group halverat sina utsläpp sedan 2015, samtidigt som nettoförsäljningen ökat med 47 %.

Se hela listan över företag som omnämnts av Financial Times och läs mer om metodiken här.

Om du vill ha mer information kan du kontakta
Henrik Sjöström, Head of External Communication
+46 727 15 77 85
press@husqvarnagroup.com