HUGSI film - extended version 1m50s 16:9 MASTER
Nyheter och media

Husqvarnas nya AI-lösning hjälper städer att skydda sina grönområden

Husqvarna presenterar nu HUGSI, Husqvarna Urban Green Space Index. Det är en AI-driven satellitlösning som hjälper beslutsfattare att övervaka grönområden i städer över hela världen och därmed få en överblick på hur de mår.

Grönområdena i våra städer är lungor som förbättrar luftkvaliteten, hanterar regnvatten och översvämningar samt bidrar till invånarnas fysiska och mentala hälsa. I takt med att urbaniseringen fortsätter är det viktigt att övervaka förhållandet mellan de grå och gröna områdena. Genom att tillämpa tekniker för datorseende och deep learning via satellitbilder, avslöjar HUGSI information och insikter om det aktuella tillståndet, den historiska utvecklingen av vegetationen och den kringliggande stadsmiljön. Detta gör det möjligt att ta reda på hur gröna städerna verkligen är och om förtätningen av våra städer minskar mängden urbana grönområden.

– Vi tror att AI och nya tekniker kommer att spela en nyckelroll i framtiden när det kommer till att ta hand om och hantera våra grönområden. Med HUGSI vill vi fästa uppmärksamheten på hur viktigt det är med grönområden och ge beslutsfattare möjlighet att skydda allt grönt i våra städer genom att förse dem med obestridliga fakta. En digitalisering av förvaltningen av grönområden gör det möjligt att på ett förutsägbart sätt kunna underhålla parker, förbättra fritids- och miljövärden samt öka driftseffektiviteten, säger Anders Johanson, CTO, Husqvarna Group. HUGSI-indexet 2019 ger en grön insikt som täcker alla C40-städer plus Bryssel (Belgien), Marseille (Frankrike), Genève (Schweiz) och Göteborg (Sverige). Hela 98 städer i 51 länder är rankade på ett antal Green Key Performance Indicators (KPI):

  • Högsta procentandel av grönområden i staden.
  • Bästa välmående för vegetationen.
  • Högsta andel av en tätort som är täckt av gräs och buskar lägre än 1 meter.
  • Högsta andel av en tätort som är täckt av träd och buskar högre än 1 meter.
  • Bästa spridning av grönområden.
  • Mest grönt utrymme per capita.