Battery Box Tool for You
Instruktioner och guider

Ta hand om miljön och dela med grannen

Med Husqvarna Battery Box skapar vi möjligheten att dela på trädgårdsredskap och tar bort tidskrävande underhåll och besvärlig förvaring. Smart, effektivt och kostnadseffektivt. Och miljövänligt, tillsammans.

Under perioden maj till oktober testar Husqvarna projektet Husqvarna Battery Box, ett pilotprojekt som gör det möjligt för boende i västra Stockholm att dela på batteridrivna utomhusprodukter för trädgårdsskötsel. Detta är ett av flera Husqvarna-projekt som kombinerar innovation och hållbarhet.

Husqvarna är världsledare på skog- och trädgårdsprodukter. Nu testar vi en ny idé som ska bidra till förbättrad hållbarhet i storstadsområden, vi kallar projektet Husqvarna Battery Box.