Forest and Chainsaw 550 XP Mark II
  1. Klassens bästa skärförmåga
  2. Produkter
Produkter och innovationer

Husqvarna 550 XP® Mark II och Husqvarna 545 Mark II – Skärförmåga

Våra tester visar att Husqvarna 550 XP® Mark II har högre skärförmåga än Stihl MS 261 C-M.

Illustration Use for Cutting Capacity on .com
  • Tid och motorvarvtal mäts elektroniskt tio gånger per sekund.
  • När motorsågen passerar den första punkten startar mätningarna automatiskt. När den passerar den andra punkten slutar de.
  • Punkterna är placerade så att mätningarna endast görs på den andra stocken.

Klassens bästa skärförmåga

Under 2018 har Husqvarna utfört omfattande tester av den nya professionella motorsågen 550 XP® Mark II och jämfört den med Stihl MS 261 C-M. Testerna har utförts i kontrollerad miljö och resultaten är tydliga.

Vad är skärförmåga?

Skärförmåga används för att beskriva hur bra en motorsåg gör sin huvuduppgift – att såga snabbt genom träet.

Resultatet hjälper operatören att se hur mycket arbete som kan utföras. Ju högre skärförmåga, desto högre effektivitet. Det innebär att du kan få mer gjort på kortare tid, vilket i sin tur ökar vinsten för verksamheten.

Hur mäter man skärförmåga?

Skärförmågan mäts vanligtvis i cm²/s, vilket är snittytorna per tidsenhet eller hur många sekunder det tar att såga genom en stock. Du kan enkelt mäta den tid det tar att såga igenom en träbit vid maxhastighet, och vanligtvis jämförs siffrorna för olika modeller.

Hur utfördes det här testet?

För att ge ett pålitligt resultat utfördes detta test i en mekanisk rigg med helt nya motorsågar och ny skärutrustning. Båda sågarna användes för att såga genom tre kantiga stockar på 20 x 20 cm, utan bark.

Mätningarna görs vid maximalt varvtal. Motorsågen körs på fullgas och varvtalet anpassas efter den kraft som används för att sågen ska gå igenom stocken. Större kraft ger lägre varvtal.

Tre stockar ovanpå varandra används för testet och skärhastigheten mäts på den som är i mitten. Testet är utformat så att rätt hastighet uppnås på den andra stocken. Tre snitt görs per motorsågsmodell och används för att beräkna skillnaden i skärförmåga mellan modellerna.

Vilken skärutrustning användes?

Husqvarna 550 XP® Mark II och 545 Mark II utrustades med ett 15-tums Husqvarna X-Force pixel-svärd och Husqvarnas X-Cut SP33G-kedja. Stihl MS 261 C-M utrustades med ett 15 Stihl Rollomatic-e-svärd samt Stihl RM3-kedjan.

Resultatet

I alla tester hade Husqvarna 550 XP® Mark II högre skärförmåga än Stihl MS 261 C-M och sågade genom stockarna snabbare.

* Påståendet gäller modellen 550 XP® Mark II som testades av Husqvarna i en kontrollerad miljö.