Park
Produkter och innovationer

Artificiell intelligens hjälper städer att skydda grönområden

HUGSI (Husqvarna Urban Green Space Index) är en AI-driven satellitlösning som anger hur gröna städer är runtom i världen genom att granska deras grönområden ovanifrån. Syftet är att bidra till att skydda och förbättra tillväxten och underhållet av grönområden i städer.

Grönområden är städernas lungor. De förbättrar luftkvaliteten och hjälper oss att hantera översvämningar och regnvatten. De bidrar också till invånarnas fysiska och psykiska hälsa. I takt med att urbaniseringen fortsätter är det därför viktigt att övervaka förhållandet mellan grå och gröna områden i och omkring städer.

Skydda grönområden och höj effektiviteten

Genom att tillämpa teknik för datorseende och djupinlärning på satellitbilder ger HUGSI information om aktuellt tillstånd och den historiska utvecklingen av vegetationen och den kringliggande stadsmiljön. Detta gör det möjligt att ta reda på hur gröna städerna verkligen är och om förtätningen av våra städer minskar mängden urbana grönområden.

Läs mer om HUGSI och urbana grönområden via länken nedan.