Salesman image

Sekretesspolicy

1.1. Allmänt

Husqvarna, adress: 561 82 Huskvarna, organisationsnummer: 556000-5331, är registeransvarig för personuppgifter i samband med Tjänsten som omfattas av detta Tjänsteavtal.

Husqvarna är ansvariga för att säkerställa att all bearbetning av personuppgifter sker i enlighet med EU-direktivet 95/46/EC (”Direktivet”) och, från 25 maj 2018, (EU) 2016/679 Dataskyddsförordningen (”GDPR”), och sådan nationell lagstiftning som genomför Direktivet och GDPR (tillsammans ” Lagstiftningen om Dataskydd”).

 

1.2. Insamling och hantering av personuppgifter och annan användarinformation

Vänligen notera att för att kunna använda Tjänsten måste du lämna personuppgifter (såsom e-postadress, namn, teknisk information om den mobila enheten som används, teknisk information om Husqvarnaprodukten och dess användning). Dessutom, kan en del funktioner i Tjänsten kräva att ytterligare information lämnas. Om detta är fallet, kommer du att bli informerad om detta varje gång och du kan bestämma om du vill använda dessa funktioner. Dessutom, får vi samla in information avseende din användning av Tjänsten. Husqvarna kan också begära ytterligare icke obligatorisk information från dig för att kunna förbättra kunskapen om sina kunder eller för att utföra direktmarknadsföring eller bjuda in dig till en tävling. Det är frivilligt att svara på sådana begäranden av ytterligare information. Ditt svar på sådan begäran har ingen inverkan på din användning av Tjänsten.

Huvudsyftet av behandlingen av dina personuppgifter är att förse dig med Tjänsten för din Husqvarnaprodukt, inklusive support (dock är den rättsliga grunden för behandling att fullfölja Tjänsteavtalet), men informationen får också användas vid produktutveckling, marknadsföring, forskning och utveckling samt analys av funktioner (behandlingen är i dessa fall nödvändig för föregående legitima intressen).

Då syftet med Tjänsten bland annat är att främja användande och underhåll av Husqvarnaprodukten, kan vi tillhandahålla dig med information avseende service, reservdelar samt tillbehör till Husqvarnaprodukten. Med undantag för det föregående kommer Husqvarna enbart att skicka reklam, erbjudanden och information via e-post, elektroniskt textmeddelanden (SMS) eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation, om du har gett oss ditt samtycke (vilket du kan återkalla när som helst).

Husqvarna får också behandla dina personuppgifter endast om det krävs enligt lag. Dina personuppgifter kommer att lagras så länge Husqvarna behöver de för att fullgöra ovan angivna syfte, men aldrig längre än tillåtet enligt gällande lag.

 

1.3. Avslöjande och överföring av personuppgifter

Husqvarna får överföra dina personuppgifter till tredje part såsom andra företag inom Husqvarna-koncernen, återförsäljare, företaget som tillhandahåller servrarna där personuppgifter hänförliga till Tjänsten kommer att lagras, såväl som andra tjänsteleverantörer som Husqvarna kontrakterar att utföra den interna driften i samband med Husqvarna Connect i vår generella verksamhet (såsom IT-konsulter) eller som kan krävas enligt lag eller domstolsordning. De överförda personuppgifterna får endast användas av tredje part för att fullfölja deras Tjänst gentemot Husqvarna. All annan användning av personuppgifter av tredje part är strikt förbjudet. Om Husqvarna överför personuppgifter utanför EU/EEA, säkerställer Husqvarna att sådan överföring är tillåten i enligt med Lagstiftningen om Dataskydd.

 

1.4. Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter gentemot Lagstiftningen om Dataskydd i samband med Husqvarnas behandling av dina personuppgifter, inklusive (om relevant) rätten till åtkomst (ett register som visar, bland annat, vilken data som behandlas om dig) rätten till rättelse, rätten till radering (rätten att bli glömd), rätten till begränsning av bearbetning, rätten till bärbarhet och rätten till invändning. Om du vill utöva dessa rättigheter, vänligen skicka oss en begäran (se paragraf 10 för kontaktuppgifter). Du har också rätt att framföra klagomål hos tillämplig tillsynsmyndighet.