Lövblåsare2024-02-11

Varför startar lövblåsen för att sedan stanna?

När du använder lövblåsen kan den ibland stängas av helt oväntat. Det kan betyda att det är ett problem med produkten.

Inget bränsle

Det första du ska kontrollera är att det finns bränsle i produkten. Se till att lövblåsen har tillräckligt med bränsle innan du startar den.

Gammalt bränsle

En annan sak som kan påverka lövblåsen är att bränslet är för gammalt.
När du förvarar lövblåsen med bränsle i tanken kan bränslet bli gammalt. Detta leder till att systemet blir igensatt eller begränsat.

Bränslerelaterade fel omfattas inte av garantin. Produkten måste servas på ett godkänt servicecenter.
För att förhindra den här typen av problem ska du se till att det inte finns något bränsle i lövblåsen innan den ställs undan för förvaring. Använd alltid nytt bränsle när du startar produkten.

Luftfilter

Om lövblåsen fortfarande startar för att sedan stanna kontrollerar du luftfiltret. Om luftfiltret är smutsigt eller skadat ska det rengöras eller bytas ut.
Rengöra eller byta lövblåsens luftfilter

Gnistfångare

En annan orsak till att lövblåsen startar och sedan stannar kan vara att gnistfångaren är smutsigt eller igensatt. Om så är fallet rengör du den med en stålborste.

Så här rengör man gnistfångaren

Om lövblåsen stannar när du håller den sidledes beror det vanligtvis på att bränslefiltret inte längre är i kontakt med bränslet. Bränslefiltret måste vara i kontakt med bränslet när du ändrar motorsågens position.

Husqvarnas lövblåsar har bränsleledningar av en viss längd och spänst, och de har dessutom bränslefilter med vikter, vilket gör att bränslefiltret kan ”följa” bränslet och förbli nedsänkt i bränslet. Du måste använda rätt bränsleledning och filter för din specifika produkt. Om du vill ha mer information läser du i bruksanvisningen.

Dessutom kan lövblåsen stanna när du håller den sidledes på grund av läckage eller på grund av att bränsleledningarna sitter fel. I så fall kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.

Var den här artikeln till hjälp?