Lövblåsare2024-02-11

Rengöra eller byta ut lövblåsens luftfilter

För att lövblåsen ska fungera optimalt måste luftfiltret vara rent och fungera korrekt.

VAR FÖRSIKTIG! Använd aldrig produkten utan luftfilter eller om luftfiltret är skadat. Damm i luften kan skada motorn.

Om luftfiltret är smutsigt eller skadat kan du få problem med att starta produkten eller uppleva förlust av motoreffekt vid användning.

Luftfiltertyper på en lövblås:

 • Skumfilter
 • filtfilter

Luftfiltret ska rengöras regelbundet från damm och smuts för att undvika

 • startproblem
 • sämre effekt
 • onödigt slitage på motorns delar
 • onormalt hög bränsleförbrukning.

Utför underhåll på luftfiltret oftare vid dammiga förhållanden.

Rengöra luftfiltret

 1. Ta bort luftfilterkåpan.
 2. Ta bort luftfiltret från filterramen.
 3. Rengör luftfiltret med varmt vatten och tvål.
 4. Rengör luftfilterkåpans insida med en borste.
 5. Ta bort och byt filtfiltret om det är smutsigt.
 6. Sätt i filtfiltret och luftfiltret.
 7. Sätt tillbaka luftfilterkåpan på lövblåsen.

Inoljning av luftfilter

Om du använder produkten i dammiga förhållanden måste luftfiltret vara indränkt i olja.

Detta gäller endast skumfilter.

Använd alltid Husqvarnas luftfilterolja eller luftfilterspray.

VARNING! Använd skyddshandskar, eftersom luftfilteroljan kan orsaka hudirritation.

Applicera luftfilterolja från flaska

 1. Lägg luftfiltret i plastpåsen och häll filteroljan över det.
 2. Knåda plastpåsen för att fördela oljan.
 3. Krama ur filtret i plastpåsen och häll bort överskottsoljan innan filtret monteras på lövblåsen.

Applicera luftfilterolja i sprayform

Spruta direkt på filtret.

Byta luftfiltret

Om luftfiltret har använts en längre tid kan det aldrig bli fullständigt rent.

Byt i så fall ut luftfiltret mot ett nytt. Gör det med jämna mellanrum.

Luftfiltren kan skilja sig åt beroende på vilken lövblåsmodell du har.

Var den här artikeln till hjälp?