Automower®2024-02-11

Varför finns det oklippt gräs längs begränsningskabeln där jag har lagt till ett arbetsområde?

Gäller endast för Automower®-modeller som stöder AIM-teknologi:

Om du placerar referenspunkter för ett arbetsområde nära begränsningskabeln i din Automower®-installation, kan gräsklipparen stanna och svänga när den känner av gränsen för arbetsområdet istället för begränsningskabeln.

Eftersom AIM-teknologins noggrannhet är cirka 1 m kan avståndet till gränsen där klipparen stannar och svänger variera. Detta kan förhindra att gräsklipparen går hela vägen upp till begränsningskabeln, vilket kan resultera i ett område med oklippt gräs invid begränsningskabeln.

På grund av AIM-teknologins noggrannhet rekommenderar vi att du placerar kanten på arbetsområdet utanför gräsmattan (minst 1,5 m) för att säkerställa att klipparen klipper gräset hela vägen till begränsningskabeln. Klipparen kommer aldrig att passera begränsningskabeln.

Perfekt arbetsområde med god marginal till begränsningskabel

Var den här artikeln till hjälp?