Automower®2024-04-23

Vad innebär ett fast blått sken på Automower®-laddstationen?

Ett fast blått sken på laddstationen för din Automower®-robotgräsklippare innebär att begränsningskabelns signal är svag. Det här beror normalt på att begränsningskabeln är skadad eller att begränsningskabelns slinga överskrider den maximala rekommenderade längden. Om robotgräsklipparen fungerar som förväntat behöver du inte göra något.

  • Kontrollera om begränsningskabeln överskrider den maximala rekommenderade längden på 800 m. Förkorta den om det behövs, till exempel genom att minska arbetsområdet eller byta ut öar mot hinder som robotgräsklipparen kan kollidera med.
  • Kontrollera om begränsningskabeln är skadad (det kan till exempel hända under trädgårdsarbete) och byt ut den skadade delen av kabeln mot ny slingkabel. Läs mer i Hitta kabelbrott i din Automower®-installation.

Vår Produktassistent kan också hjälpa dig att hitta kabelbrott.

Öppna Produktassistent

Var den här artikeln till hjälp?