Automower®2024-05-31

Vad innebär ett blinkande blått ljus på Automower®-laddstationen?

Ett blinkande blått ljus på laddstationen betyder att Automower®-robotgräsklipparen inte känner av slingsignalen från begränsningskabeln. På klipparens display och i Automower® Connect-appen ser du felmeddelandet Ingen slingsignal.

Du finner information om felsökning av detta problem, under Ingen slingsignal – Automower® felmeddelande

Var den här artikeln till hjälp?