Motorsåg2024-02-11

Vad är syftet med ett gnistfångarnät?

Gnistfångarnät är skärmar som begränsar storleken på partiklar som ibland finns i avgaserna från utomhusutrustning. Tanken är att en begränsning av avgaspartiklarnas (kolpartiklar eller andra skräppartiklar) storlek kan göra partikelns termiska massa så liten att den inte längre betraktas som en betydande potentiell brandrisk.
Man måste fortfarande vara uppmärksam på sin omgivning för att garantera säkerheten för användaren och den omgivande miljön.

gnistfångarnät

Underhåll av gnistfångarnät:

  1. Gnistfångaren har ett skydd och sitter framtill på ljuddämparen. Skyddet hålls fast med en 10 mm mutter. Ta bort skyddet och ta bort gnistfångarnätet.
  2. Kontrollera att gnistfångarnätet är intakt och att det inte finns några revor eller hål i det. Se också till att det inte finns överdrivna sotavlagringar. Sotavlagringar gör att motorsågen arbetar med ett lägre varvtal och med sämre ventilation.
  3. Ta bort sotavlagringarna från gnistfångarnätet med stålborsten.
  4. Sätt tillbaka gnistfångarnätet när det är rent.

Husqvarna rekommenderar att gnistfångarnätet rengörs var 50:e driftstimme.

Se även:

Regelbundet underhåll av motorsågen

Var den här artikeln till hjälp?
Läs mer om
motorsåg