Motorsåg2024-02-11

Vad är en verktygslös kedjesträckare?

Den verktygslösa kedjesträckaren har utformats för att göra det enklare för dig att använda sågen ute i fält. Det är ett inbyggt spännverktyg som används för att snabbt spänna kedjan utan några andra verktyg.

Använda den verktygslösa kedjesträckaren:

  1. Stäng av motorn och låt den svalna.
  2. Tryck på spaken på vredet, lossa vredet och spänn kedjan med tumhjulet.
  3. Dra åt vredet och stäng spaken.

Spänna en motorsågskedja

Var den här artikeln till hjälp?
Läs mer om
motorsåg