Motorsåg2024-02-11

Spänna en motorsågskedja

Ju mer du använder en kedja desto längre blir den. En otillräckligt spänd sågkedja kan resultera i sågkedjeavhopp vilket kan orsaka allvarliga skador, till och med dödsfall. Det är därför viktigt att man justerar kedjan regelbundet för att få bort slacket. Kontrollera kedjespänningen varje gång du tankar.

OBS! En ny motorsågskedja har en inkörningsperiod då man bör kontrollera sågkedjespänningen oftare.

Spänna en motorsågskedja

  1. Aktivera bromsen.
  2. Lossa svärdsmuttrarna som håller kopplingskåpan på plats. Använd kombinyckeln.
  3. Lyft upp svärdsspetsen och sträck kedjan genom att dra åt sågkedjesträckarskruven medurs med hjälp av kombinyckeln. Sträck kedjan ända tills den inte hänger slak på svärdets undersida. Kontrollera att kedjan lätt kan dras runt för hand och att den inte hänger ner på svärdets undersida.
  4. Använd kombinyckeln för att dra åt svärdsmuttrarna igen.
  5. Du bör fortfarande kunna lyfta kedjan som visas i videon.

Använd alltid säkerhetsutrustning när du hanterar motorsågen och dess delar.

Se även:

Vad är en verktygslös kedjesträckare?

Var den här artikeln till hjälp?