Uppdatera Bluetooth-anslutna produkter med hjälp av Husqvarna Fleet Services™ och FOTA

Du kan använda appen Husqvarna Fleet Services™ till att uppdatera programvaran på produkter med stöd för FOTA-tekniken (Firmware Over The Air). När det finns nya uppdateringar av den fasta programvaran visas meddelanden i Husqvarna Fleet Services™ och du får dessutom hjälp med nedladdnings- och installationsprocessen.

Uppdatera Bluetooth-anslutna Husqvarna-maskiner med hjälp av FOTA

Det är enkelt att uppdatera Bluetooth-anslutna Husqvarna-maskiner med hjälp av appen Husqvarna Fleet Services™ och FOTA-tekniken (Firmware Over The Air).

VIKTIGT! Du får inte stänga av produkten eller ta bort batteriet från den under installationen.

  1. Sätt i ett fulladdat batteri i produkten.
  2. Sätt på produkten och kontrollera att batteriladdningsindikatorerna lyser med fast sken.
  3. Placera produkten inom Bluetooth-räckvidd från enheten med den aktiva Husqvarna Fleet Services™-appen eller gatewayen.
  4. Öppna kontrollpanelen i appen Husqvarna Fleet Services™, välj Produkter, rulla ned till Programvaruuppdateringar och välj Programvara är tillgänglig.
  5. Välj produkten i listan och initiera uppdateringen genom att klicka på Uppdatera. Status för produkten ändras till ”Väntar på uppdatering”.
  6. Öppna installationschecklistan. Kontrollera att kraven i checklistan är uppfyllda. När de är det laddas programvaruuppdateringen ned och initieras (batteriladdningsindikatorerna börjar blinka).
  7. Vänta tills programvaruuppdateringen av produkten har slutförts.

När uppdateringen har slutförts visas ett meddelande i appen. Batteriladdningsindikatorerna och Bluetooth-indikatorn lyser med fast sken (blinkar inte).

Längst ned på produktsidan kan du verifiera vilken programvaruversion som är installerad och när den installerades.

Vad händer om programvaruinstallationen misslyckas?

Om du flyttar produkten utanför Bluetooth-räckvidden för enheten med Husqvarna Fleet Services™-appen eller gatewayen under uppdateringen avbryts nedladdnings- och installationsprocessen. Den fortsätter när produkten är ansluten igen.

Om du behöver hjälp med att uppdatera programvaran kontaktar du en lokal återförsäljare.

Starta om programvaruuppdateringar

Uppdatera Automower®-robotgräsklippare

För Automower®-robotgräsklippare är programvaruuppdateringsprocessen i Husqvarna Fleet Services™ annorlunda eftersom de kommunicerar direkt med Husqvarnas moln. Om du vill ha mer information läser du i Uppdatera programvaran på Automower®-robotgräsklippare med hjälp av FOTA och Husqvarna Fleet Services™.

Var den här artikeln till hjälp?