Uppdatera programvaran på Automower®-robotgräsklippare med hjälp av FOTA och Husqvarna Fleet Services™

Du kan använda appen Husqvarna Fleet Services™ till att själv uppdatera programvaran på Automower®-robotgräsklippare med stöd för FOTA-tekniken (Firmware Over The Air). När det finns nya programvaruuppdateringar att ladda ned visas meddelanden i Husqvarna Fleet Services™ och du får dessutom hjälp med installationsprocessen.

Observera att programvaruuppdateringsprocessen skiljer sig något från andra produkter, eftersom Automower®-robotgräsklippare kommunicerar direkt med Husqvarnas moln och inte behöver vara inom Bluetooth-räckvidd från en Husqvarna Fleet Services™-app eller -gateway för att slutföra en programvaruuppdatering.

Så uppdaterar du programvaran i din Automower®-robotgräsklippare

Klipparen laddar ned programvaran automatiskt när den finns tillgänglig. För att starta uppdateringen behöver du bara godkänna installationen av den nya programvaran.

  1. Öppna instrumentpanelen i appen Husqvarna Fleet Services™, välj Robotgräsklippare, skrolla ned till Programvaruuppdateringaroch välj Programvara är tillgänglig.
  2. Välj din gräsklippare i produktlistan.
  3. Skrolla ned till Programvaruuppdateringar och klicka på Mer information.
  4. Klicka på Uppdatera vid parkering för att initiera uppdateringen.

Klipparen behöver stå parkerad i laddstationen under uppdateringen. Klipparen är inte tillgänglig under installationen men återansluter automatiskt när uppdateringen är klar.

Se även:

Vad är FOTA och hur använder jag det

Vilka Automower®-robotgräsklippare kan jag uppdatera med hjälp av FOTA?

Var den här artikeln till hjälp?