Så här startar du om en programvaruuppdatering i Husqvarna Fleet Services™

Om du aktiverar en programvaruuppdatering, men produkten exempelvis flyttas för långt från enheten med Husqvarna Fleet Services™-appen eller gatewayen under uppdateringsprocessen, avbryts programvaruuppdateringen*. Produktens status ändras till Nedladdningen är klar, Väntar på uppdatering eller Uppdateringen har pausats beroende på när processen avbröts.

Starta om en programvaruuppdatering

Om programvaruuppdateringen har avbrutits kan den enkelt startas om igen:

  1. Placera produkten i närheten av enheten med den aktiva Husqvarna Fleet Services™-appen eller gatewayen.
  2. Se till att Husqvarna Fleet Services™-systemet inte visar att sensorns batterinivå är låg.
  3. Öppna installationschecklistan. Kontrollera att kraven i checklistan är uppfyllda. När de är det startas uppdateringen av produkten om.
  4. Vänta tills Husqvarna Fleet Services™-systemet slutfört programvaruuppdateringen.

När uppdateringen är klar visas ett meddelande i appen som bekräftar att uppdateringen slutfördes och batteriladdningsindikatorerna och Bluetooth-indikatorn lyser med fast sken (blinkar inte).

Se även:

Så här vet du om det finns en ny FOTA-programvara tillgänglig för produkter i Husqvarna Fleet Services™

* Automower®-robotgräsklippare med stöd för FOTA-tekniken måste inte vara inom Bluetooth-räckvidd från en Husqvarna Fleet Services™-app eller gateway för att en programvaruuppdatering ska slutföras.

Var den här artikeln till hjälp?