Lövblåsare2024-02-11

Underhålla lövblåsen

För att lövblåsen ska fungera på ett optimalt sätt måste underhåll utföras enligt inställda intervall. Visst underhåll kan utföras enkelt och en del måste utföras av en auktoriserad återförsäljare.

Underhålla en bensindriven lövblås

 • Rengör produktens yttre delar med en torr trasa. Använd inte vatten.
 • Se till att reglagehandtaget fungerar som det ska.
 • Se till att start-/stoppbrytaren fungerar som den ska.
 • Undersök om motorn, bränsletanken och bränsleledningarna läcker.
 • Rengör luftfiltret och byt ut det vid behov. Rengöra eller byta lövblåsens luftfilter
 • Dra åt muttrar och skruvar.
 • Undersök luftintaget och se till att det inte är igensatt.
 • Undersök om startmotorn och startsnöret är skadade.
 • Undersök om avvibreringselementen har skador, sprickor eller deformationer. Kontrollera att avvibreringselementen är korrekt installerade.
 • Undersök tändstiftet. Rengöra eller byta ut lövblåsens tändstift
 • Rengör kylsystemet. Rengöra lövblåsens kylsystem
 • Rengör förgasarens utsida och området runt denna.
 • Rengör fläktens luftintag.
 • Rengör bränsletanken.
 • Undersök alla kablar och anslutningar.

Underhålla batteridrivna lövblåsar

VARNING! Ta bort batteriet innan du utför något underhåll.

 • Rengör produktens yttre delar med en torr trasa. Använd inte vatten.
 • Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
 • Se till att start-/stoppknappen fungerar som den ska och inte är defekt.
 • Kontrollera att gasreglaget och gasreglagespärren fungerar korrekt säkerhetsmässigt.
 • Se till att samtliga kontroller fungerar och att de inte är skadade.
 • Se till att skruvar och muttrar är åtdragna.
 • Se till att frigöringsknappen på batteriet fungerar och låser fast batteriet i produkten.
 • Kontrollera att batteriladdaren inte är skadad och fungerar korrekt.
 • Se till att batteriet inte är skadat.
 • Se till att batteriet är laddat.
 • Se till att motorns luftintag inte är smutsigt. Rengör luftintaget med tryckluft.
 • Rengör fläktens luftintag.
 • Kontrollera anslutningarna mellan batteriet och produkten.
Var den här artikeln till hjälp?